MHT Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

MHT Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! MHT Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

MHT Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ferhat Çelik Yönetim Kurulu Üyeliğinde 200 bin TL sermaye ile 30 Aralık'ta Esenyurt, Aşık Veysel Mahallesi, Atatürk Bulvarı Park City Sitesi'nde kuruldu.MHT Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ferhat Çelik Yönetim Kurulu Üyeliğinde 200 bin TL sermaye ile 30 Aralık'ta Esenyurt, Aşık Veysel Mahallesi, Atatürk Bulvarı Park City Sitesi'nde kuruldu. 


MHT Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; A-İNŞAAT 1.Şirket her türlü baraj,tünel inşaatları,tüm enerji ve sulama yapıları ile su ve kanalizasyon işlerinin projelendirilmesi ile hafriyatı ve inşaatını yapabilir. 2.Konusu ile ilgili diğer bayındırlık işleri,ulaştırma işleri,sair her türlü inşaat montaj ve tesisat işleri ve sanat yapıları onarım ve yenileme işleri yapabilir. 3.Mevzuu  ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlara taahhütlerde bulunabilir. 4.Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşlar nezrinde bina,toplu konut,baraj,gölet,regülatör,sulama yapıları yol,köprü inşaatı ile her türlü altyapı ve tesis restorasyon ve onarım ihalelerine katılır ihale alır,aldığı bu ihaleleri yapar,bir başkasına yaptırır veya devredebilir. 5.Her türlü yol,köprü,liman,iskele,demiryolu,ve havayolu istasyonları ve havaalanı inşaatını yapabilir.her türlü arıtma tesisi inşaatı yapabilir. 6.Bireysel ve toplu konut projelerinin inşaat ve taahhüt işlerini üstlenebilir.Bu amaçla prefabrik yapı elemanları yada inşaat elemanlarının imalatını sağlayacak sınai tesisleri kendi adına kurabilir.Her türlü inşaat ve mekanik malzemelerinin  alım satımı ve pazarlamasını yapabilir. 7.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf,açık arttırma, eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerinin anahtar teslimi,Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, telekomünikasyon, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı,dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği iş yapmak ve teslim etmek, taahhüt etmek. 8.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soguk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev,apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak,  kiralamak, kiraya vermek,bahçe, tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyet,kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. B-HARİTA 1.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri,Herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı, Kadastral haritalar,Kırsal veya kentsel arazi veya arsa düzenlemeleri,Etüt ve işletme haritalarının yapımı,Yer kontrol noktalarının tesisi,ölçüsü ve hesabı,Tescile konu olan harita ve planların yapımı,Deformasyon ölçmeleri,Plankote,Hidrografik ölçmeler,Konum belirlemeleri,Yeraltı ve teknik altyapı tesis ölçmeleri,Her türlü mühendislik projelerinin araziye uygulaması işleri,Kamulaştırma, gecekondu ve köy yerleşim planları ve/veya haritaları,Bilgi sistemleri,Taşınmazlar ile ilgili tespit, değerlendirme,fizibilite, müşavirlik veya kontrollük hizmetleri, Jeoteknik çalışmalarda konum ölçmeleri, 2.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması,projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması,yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliklerinin yapılması ve yaptırılması,yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel,motel,okul ,banka,hastane,otogar,benzinlik,iş merkezi ,plaza,konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması,projelendirilmesi,onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollügünün yapılması ve yaptırılması. 3.Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, menfi mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek,uygulama projeleri hazırlamak,iş sonu asbuild harita alımlarını yapmak ve projelendirmek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 4.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık,mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar,danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 5.Durum (halihazır), kadastro, yer altı maden ocakları, deniz gibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.İslah imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 


MHT Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Esenyurt, Aşık Veysel Mahallesi, Atatürk Bulvarı Park City Sitesi E Blok No.18/3