25 / 06 / 2022

Milli Emlak borçlarına yapılandırma müjdesi!

Milli Emlak borçlarına yapılandırma müjdesi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre; borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı tanındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Milli Emlak Genel Tebliğine göre vatandaşların, vadesi 30 Nisan 2021'de gelen fakat 9 Haziran 2021 itibariyle tahsil edemedikleri "kesin izin, arazi izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri" gibi borçları ile bu borçlarına yönelik gecikme bedelleri faiz gibi fer'i borçlarını yapılandırarak ödeyebilmeleri için düzenlemeler yapıldı.

Düzenleme ile söz konusu borçların asıllarına herhangi bir yapılmayacak fakat gecikme zammı, faiz gibi borçlar iptal edilecek bunların yerine hesaplanacak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarını ödemelerine olanak tanınacak. 

Milli Emlak borçlarına yapılandırma müjdesi!

Yapılandırma dahilinde borçların asılları, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı ile peşin veya 6, 9, 12 veya 18'lik eşit taksitler halinde ödenmesi sağlanacak. Peşin ödemenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına belli oranlarda indirim uyglanacak Taksitle ödeme durumunda da tercih edilen taksit sayısına Kanunun öngördüğü katsayı uygulanması yapılacak. Peşin ödeme durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına belli oranlarda indirim yapılacak. Taksitle ödeme durumunda da tercih edilen taksit sayısına göre Kanunun uygun gördüğü katsayılar geçerli olacak.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos

Söz konusu olanaklarından faydalanmak isteyenlerin 31 Ağustos tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili merkez veya taşra birimlerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:405!