25 / 06 / 2022

Milli Emlak Genel Tebliği değişiklik

Milli Emlak Genel Tebliği değişiklik

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 382'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 345'te değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 345'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak borçlarına yapılandırma müjdesi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre; borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı tanındı. 

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:405!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:405 bugünkü 31542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı...

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 334)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik!

Savunma, havacılık ve uzay sanayi alanlarındaki yatırımcılara tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde 1. yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari m2 birim değerinin 1/1000 ile tespit edilecek.

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik 2022!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:313, Sıra No: 387 ve Sıra No: 396'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31823 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:407!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:407 bugünkü 31706 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TOKİ ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 2002-2020 yılları arasındaki taşınmaz satışı mecliste!

2002-2020 yılları arasında TOKİ ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan taşınmaz satışı ve elde edilen gelir miktarı meclis gündemine taşındı. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı konuya ilişkin soru önergesi verdi. 

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 393'te Değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 393'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31588 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 396'da Değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 396'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 382'de Değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 382'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 355'te Değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 355'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 345'te değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 345'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 300'de değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 300'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:405!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:405 bugünkü 31542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı...

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:404!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:404 bugünkü 31508 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün satış ve kiralama işlemleri mecliste!

Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 1 Ocak 2020'den bu yana yapılan satış, kiralama işlemleri meclis gündemine taşındı. CHP'li Polat, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...

Milli Emlak Genel Tebliği değişiklik Haberi

Milli Emlak Genel Tebliği değişiklik

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 382'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 382)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382)’nin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, Ek-1’inde yer alan “EKLER” listesinin dördüncü sırasında ve Ek-2’sinde yer alan “İstenilen Belgeler” listesinin ikinci sırasında yer alan “ile imza sirküleri” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.