07 / 07 / 2022

Milli Emlak Genel Tebliği resmi gazete

Milli Emlak Genel Tebliği resmi gazete

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:407 bugünkü 31706 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 396'da Değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 396'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak borçlarına yapılandırma müjdesi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre; borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı tanındı. 

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:405!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:405 bugünkü 31542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı...

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:404!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:404 bugünkü 31508 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:402!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:402 bugünkü 31356 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:401!

401 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü 31343 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler...

Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Milli emlak genel tebliği sıra no:364!

Milli emlak genel tebliği sıra no:364, 10 Haziran 2014 tarihinde 29026 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğte Elektrik Piyasası Kanununun “Kamulaştırma” başlıklı maddesi ile ilgili esaslara yer veriliyor...

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No: 362!

362 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğte, Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin esaslara yer veriliyo

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No: 358!

358 Sıra No'lu Milli Emlak Genel Tebliği 17 Eylül 2013 Salı günü (bugün) 28768 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ kapsamında kiralama yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor...

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik 2022!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:313, Sıra No: 387 ve Sıra No: 396'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31823 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:407!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:407 bugünkü 31706 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TOKİ ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 2002-2020 yılları arasındaki taşınmaz satışı mecliste!

2002-2020 yılları arasında TOKİ ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan taşınmaz satışı ve elde edilen gelir miktarı meclis gündemine taşındı. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı konuya ilişkin soru önergesi verdi. 

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 393'te Değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 393'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31588 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 396'da Değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 396'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 382'de Değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 382'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 355'te Değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 355'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 345'te değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 345'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 300'de değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 300'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:405!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:405 bugünkü 31542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı...

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:404!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:404 bugünkü 31508 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün satış ve kiralama işlemleri mecliste!

Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 1 Ocak 2020'den bu yana yapılan satış, kiralama işlemleri meclis gündemine taşındı. CHP'li Polat, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...

Milli Emlak Genel Tebliği resmi gazete Haberi

Milli Emlak Genel Tebliği resmi gazete

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:407 bugünkü 31706 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 407)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2022 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kira bedelleri

MADDE 3 – (1) Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 3,62 TL/m²,

b)...