Miras kalan arsa satışı nasıl yapılır 2016?

Miras kalan arsa satışı nasıl yapılır 2016? Miras kalan arsa satışı nasıl yapılır 2016?

Miras kalan tarımsal arazilerin satışında birtakım kısıtlamalar getirilmişti. Peki, miras kalan arsalar için aynı durum söz konusu mu? Miras kalan arsa satışı nasıl yapılır 2016? İşte yanıtı..Miras kalan arsa satışı nasıl yapılır 2016?

Miras kalan tarımsal arazilerin satışında birtakım kısıtlamalar getirilmesine karşın miras kalan arsalar için aynı durum söz konusu olmuyor. 


Miras kalan arsalar, mirasçılar tarafından istenilen şekilde satılıp, muhafaza edilebiliyor. Peki, Miras kalan arsa satışı nasıl yapılır 2016?


Miras kalan arsanın nasıl satılacağı, mülkiyet türüne göre belirleniyor. Bilindiği üzere hisseli mülkiyet, müşterek mülkiyet veya "iştirak halinde mülkiyet" şeklinde ortaya çıkıyor.


Taşınmaz üzerinde her ortağın, pay oranının açıkça belirli olduğu hisseli mülkiyet ilişkisine müşterek mülkiyet, hisse miktarının net olarak bilinmediği mülkiyet ilişkisine ise iştirak halinde mülkiyet deniliyor. İştirak halinde mülkiyet ilişkisinin tipik örneğini mirastan kaynaklanan hisseli mülkiyet ilişkisi oluşturuyor.


Mirastan kaynaklanan iştirak halinde mülkiyete konu olan bir taşınmazın tapu kayıtlarında; iştirak halinde malik olanların ismi yazılıyor. Tapu kütüğünde bu isimler ortak bir parantez içerisinde belirtiliyor ve kütükte veraseten iştirakli ibaresi bulunuyor.


Miras hukuku hisseli arsa satışı, kat karşılığı müteahhite verilmesi vb. işlemler için hissedarların oybirliği ile karar vermesi gerekiyor.Miras kalan tarla satışı 2016!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com