02 / 07 / 2022

Miras kalan gayrimenkulde hisse satışı yapılabilir mi?

Miras kalan gayrimenkulde hisse satışı yapılabilir mi?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde belediyede miras kalan gayrimenkullerdeki hisse satışını kaleme aldı. Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde miras kalan gayrimenkullerde hisse satışı yapılıp yapılamayacağını yazdı. Tamer Heper'e bir okuyucusu "Miras olarak kalan bir gayrimenkulde birkaç mirasçı var. Bunlardan bazısı hissesini birine sattı. Şimdi benim hissemi de almak istiyorlar ve bana hissemin yarı fiyatını teklif ediyorlar. Satmazsam ortaklığın giderilmesi davası ile beni zarara uğratacaklarını söylüyorlar. Buna hakları var mı?" sorusunu yöneltti.

Miras kalan gayrimenkulde hisse satışı yapılabilir mi?

İşte Tamer Heper'in yanıtı...

***

Önce son soruyu yanıtlayayım, hiç kimsenin bir başkasını kasıtlı davranışı ile zarara uğratma hakkı yoktur. Dolayısıyla bu bir hak değildir. Geleyim mevcut duruma. Acaba sorudaki bazı kavramlarda yanılgı mı var? Örneğin gayrimenkul miras kalmış ama bu durumda bazı hissedarlar hissesini satmış. Bu nasıl olmuş?

Çünkü miras, mirasçılara elbirliği mülkiyeti olarak kalır ve bu halde miras payları satılamaz. Yani her hukuki işlem için okuyucumun da katılımı şarttır. Okuyucum bu satışlara katılmadığı için satışın nasıl yapıldığını anlayamadım. Sonra sorunun içinde okuyucumun hissesini de alma teklifi geçiyor ya, ‘evet’ dese nasıl satın alınacak?

***

Satmazsa ortaklığın giderilmesi sureti ile zarara uğratılacağı tehdidi var. Ortaklığın giderilmesi davası sonucu satışın bir zarar doğuracağı nereden biliniyor? Neticede ihaleye çıkacak, belirlenen rayiç değerler üzerinden teklif alınacak, en yüksek teklifi veren gayrimenkulü alacak. Kabul edelim ki çok düşük fiyat veriliyor, bu halde okuyucum dahi ihaleye katılıp gayrimenkulü alacak. Şayet gayrimenkulün çok ucuza gideceği bir gerçek ise bu halde almayı teklif edenler niye okuyucuma rayice yakın fiyat versin?

Miras kalan gayrimenkulde hisse satışı yapılabilir mi?

Peşinen ortaklığın giderilmesi talebinde bulunur, ihaleye girer, kendi hissesi dışındaki hisse için parayı öder ve mala sahip olur. Yani olayın içinde bilemediğim noktalar var. Okuyucumun elindeki belgelerle bir meslektaşıma başvuruda bulunup hukuki durumunu gözden geçirtmesinde yarar görürüm. Öncelikle elbirliği mülkiyetinde hisse satışının nasıl yapıldığı konusunu veya paylı mülkiyet olsa bile bu halde önalım (öncelikli alım) hakkı konusunun ne durumda olduğunu bir araştırsın

Miras kalan gayrimenkuller için hangi işlemler yapılır?