Sit alanı olan arsa satışı yapılabilir mi?

Sit alanı olan arsa satışı yapılabilir mi? Sit alanı olan arsa satışı yapılabilir mi?

Koruma altındaki alanlarda, koruma kurulu tarafından hazırlanan imar planı uygulanıyor. Peki, bir arsa sit alanı olarak ilan edilirse ne olur? Sit alanı olan arsa satışı yapılabilir mi?Sit alanı olan arsa satışı yapılabilir mi?

Korunması gerekli alanların başında gelen sit alanları; Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanları oluyor.


Sit alanları kentsel sit alanı, tarihi sit alanı, arkeoloji ve doğal sit alanları olmak üzere çeşitlere ayrılıyor. Bu alanlarda koruma kurulu tarafından hazırlanan imar planı uygulanıyor.


Bir arsanın varsa pafta, ada, parsel bilgileriyle birlikte adres bilgileri belirtilerek ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvurması yoluyla sit alanı olup olmadığını öğrenmek mümkündür.


Peki, bir arsa sit alanı olarak ilan edilirse ne olur? Sit alanı olan arsa satışı yapılabilir mi?


Sit alanı ilan edilen yerlerde, arsa ve arsa üzerinde yer alan yapılar hakkında yapılacak her türlü işlem için öncelikle koruma bölge kurulundan izin alınması gerekiyor.


Sit alanı olan arsa satışı da, bu izinle mümkün olabiliyor. Arsası sit alanı sınırları içerisinde kalan kimseler, Hazine taşınmazları ile yapılabilen takas imkanından da yararlanabiliyor.  


Sit alanı tescil kararı nasıl verilir?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com