2. derece arkeolojik sit alanına inşaat yapılabilir mi?

2. derece arkeolojik sit alanına inşaat yapılabilir mi?

2. derece arkeolojik sit alanları; korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenecek sit alanları olarak ifade ediliyor. Peki, 2. derece arkeolojik sit alanına inşaat yapılabilir mi?


2. derece arkeolojik sit alanına inşaat yapılabilir mi?

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda sit alanları ile ilgili hükümlere yer veriliyor. 


Arkeolojik Sit: İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlar olarak karşımıza çıkıyor.


Arkeolojik sit alanları 3’e ayrılıyor;


1.derece arkeolojik sit alanları koruma altındadır ve hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmiyor. 


2.derece arkeolojik sit alanları, korunması gereken ancak bazı kurallar dahilinde kullanılabilir alanlar olarak karşımıza çıkıyor.  


3.derece arkeolojik sit alanları ise koruma altında fakat yeni düzenlemeler ile birlikte kullanıma açık alanlara deniyor. 


Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereğince;


2) II. Derece Arkeolojik Sit: Korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenecek, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda, yeni yapılaşmaya izin verilmemesine, ancak; 


a) Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımlarının yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabileceğine,


b) I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşullarının a,b,c,ç,d,e,f, maddelerinin geçerli olduğuna,  karar verilmiştir.Kentsel sit alanlarında alan yönetimi nedir?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com