Kentsel sit alanlarında alan yönetimi nedir?

Kentsel sit alanlarında alan yönetimi nedir?

Kentsel sit alanın bulunduğu çevre içinde korunmasında, geliştirilmesinde etkinlik taşıyan ve kentle bütünleşmesine olanak sağlayacak kararlara konu alanlar ise etkileşim geçiş sahası olarak tanımlanıyor. Peki, kentsel sit alanlarında alan yönetimi nedir?


Kentsel sit alanlarında alan yönetimi nedir?

Kentsel sit alanları; mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan kültürel ve tabii çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar) birlikte bulundukları alanlar olarak karşımıza çıkıyor.


Kentsel sit alanı Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespiti ve Tescili Hakkında Yönetmelikte; “mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan, kültürel ve tabii çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar) birlikte bulundukları alanlar olarak tanımlanıyor. 


Türkiye’de toplam 258 kentsel sit alanı bulunuyor. Sit alanı ilan edilen bölgelerde, hem sit zeminine hem de yapılara yönelik her türlü fiziki ve inşai müdahale koruma bölge kurulundan izin alınması durumunda mümkün oluyor. Peki, kentsel sit alanlarında alan yönetimi nedir?


Kentsel sit alanlarında alan yönetimi ile, Kültür”, “Kültür Mirası”, “Yönetim Planı” ve “Alan Yönetimi” kavramları, Uluslarası birikim ve ülkemizdeki deneyim, İstanbul’un tarihi kesiminin alan yönetimi” konusundaki ilkeler, Bütüncük koruma yaklaşımı ile planlama ve politikaları, Hukuki boyut, yasal altyapı ve mali konuların ele alınarak inceleniyor. 


Doğal sit alanlarında son durum nedir?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com