Miras vergisi 2016!

Miras vergisi 2016!Bir kimsenin vefatı dolayısı ile kalan miras için miras vergisi ödeniyor. Miras vergisi için ödenecek bedel kalan mirasın değeri üzerinden hesaplanıyor. Peki, miras vergisi 2016 ne kadar?


Miras vergisi 2016!

Bir kimsenin vefatı dolayısı ile kalan miras için miras vergisi ödeniyor. Bedelsiz veya karşılıksız olarak elde edilen servet unsurlarından alınan bir tür servet vergisi olarak nitelendirilen ve veraset intikal vergisi olarak da bilinen bu vergi, belli bir süre boyunca ödeniyor.


Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Miras vergisi beyanını kendisine mal intikal eden gerçek veya tüzel kişiler veriyor.


Beyanname her şekilde verilirken, vergi istisna haddinin üstünde değer elde edilmesi halinde ödeniyor.  Miras vergisi, 3 sene boyunca senede Mayıs ve Kasım aylarında 2 taksit halinde ödeniyor. 


Söz konusu vergi, Veraset ve İntikal Vergi Dairelerine ödeniyor. Verginin beyannameleri ise taşınmazların bağlı olduğu vergi dairesine veriliyor. 


.................. Vergi Dairesi Müdürlüğüne


V.D.KODU


1…………………………………  İNTİKALİN ŞEKLİ(*)

                

Veraset                    

İvazsız İntikaller                    

                                                

2…………………………………………İl-İlçe                                                        

3……………………………………………Olay Kayıt ve Hs. Def. Sıra No.    (Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)            

        

Tablo 1: ÖLENİN VEYA İVAZSIZ İNTİKALDE BULUNANIN

1. Vergi Kimlik Numarası(**)    

2. Soyadı / Unvanı    

3. Adı

4. Baba Adı

5. Mesleği/Faaliyeti

6. Ölüm Yeri ve Tarihi

7. İvazsız İntikalin Meydana Geldiği Yer ve Tarih

8. İkametgah veya İşyeri Adresi

Mahalle:

Cadde/Sokak:

Kapı No:

Daire No:

İl/İlçe:

Posta Kodu:


Tablo 2: MÜKELLEFLERİN

Vergi Kimlik No(**)

Adı Soyadı / Unvanı

AkrabalıkDerecesi

Doğum Tarihi

İkametgah veya İşyeri Adresi /Telefon No.

İMZA


(*) İntikal hangi şekilde meydana gelmiş ise ilgili haneye (x) işareti konulacaktır.                                                    

(**) T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası yazılacaktır.


Miras vergisi 2016

MatrahVerginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız  İntikallerde


İlk             210.000 TL için 110

Sonra gelen     500.000 TL için  315

Sonra gelen     1.110.000 TL için520

Sonra gelen    2.000.000 TL için725

Matrahın     3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10   30Veraset ve intikal vergisi tarifesi 2016!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com