Çukurova Balkon

Miras vergisi beyannamesi nereye verilir?

Miras vergisi beyannamesi nereye verilir? Miras vergisi beyannamesi nereye verilir?

Veraset ve intikal vergisi kanun hükümlerine göre,bu vergi vefat ve bağış durumlarında intikal eden mallar için ödeniyor. Vergi ödemeleri için ilk olarak malların beyan edilmesi gerekiyor. Peki, miras vergisi beyannamesi nereye verilir?


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Miras vergisi beyannamesi nereye verilir?

Miras vergisi; bedelsiz veya karşılıksız olarak elde edilen servet unsurlarından alınan bir tür servet vergisi olarak tanımlanıyor. Kişi miras, vasiyet, vb. yollarla servete sahip olduğunda veraset vergisi; bağış veya başka yollardan servet sahip oluyorsa intikal vergisi ödemekle yükümlü sayılıyor. 


Veraset ve intikal vergisi olarak da karşımıza çıkan miras vergisi,  tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödeniyor. 


Buna göre 2015 yılına ait miras vergisi 1. taksit ödemeleri devam ediyor. Miras vergisi 1. taksit ödemeleri 1 Haziran'da sona eriyor. 


Miras yolu ile elde edilen gayrimenkuller için mal beyanında bulunmak gerekiyor. Peki, miras vergisi beyannamesi nereye verilir?


Miras vergisi beyannamesi!

Vefat eden kişinin son kanuni ikametgâhının bağlı bulunduğu yetkili Vergi Dairesine veriliyor.  Kişinin nerede vefat ettiği, terekenin ( gayrimenkul, menkul v.s. malların) nerede bulunduğu ya da nüfus kütüğünün nerede olduğu beyannamenin verileceği yer açısından önem teşkil etmiyor. 


Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye’de hiç ikamet etmemiş ya da son ikametgâhı tespit edilememiş ise beyanname verilecek yetkili vergi dairesi Gelir İdaresi Başkanlığınca tayin ediliyor. Ancak mükellef bununla ilgili dilekçesini evraklarıyla birlikte süreksiz vergi daireleri ya da Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Diğer Vergiler Müdürlüğü’ne verebiliyor. 


Miras vergisi 1. taksit son ödeme tarihi 1 Haziran!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com