Miras vergisi ödemeleri bugün sona eriyor!

Miras vergisi ödemeleri bugün sona eriyor! Miras vergisi ödemeleri bugün sona eriyor!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla ya da ivazsız olarak intikal etmesiyle elde edilen miras için vergi ödenmesi gerekiyor. Miras vergisi ödemeleri bugün itibariyle sona eriyor.Türkiye'deki malların veraset yoluyla veya ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye intikal etmesi durumunda miras vergisi ödenmesi gerekiyor. Miras vergisi için ödemeler bugün mesai bitimi sonunda sona erecek.

Malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikali durumunda ödenen miras vergisini ödemeyenler için cezai işlem uygulanıyor.

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) senede ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeniyor. Miras kalan vatandaşlar, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içinde iki eşit taksit olarak ödüyor.Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu da kapatılıyor.

 
Veraset ve İntikal Vergisinde Beyanname

Veraset yoluyla intikal edilmesine karşı verilecek veraset ve intikal vergisi beyannamesi için yasal süreler şöyle;

- Ölüm ülkemizde olduysa: 4 ay içinde
- Ölüm ülkemizde olduysa ve mükellef yurt dışındaysa: 6 ay içinde
- Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef ülkemizdeyse: 6 ay içinde
- Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef de o ülkedeyse: 4 ay içinde
- Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef o ülke dışında farklı bir yabancı ülkedeyse: 8 ay içinde
- Gaiplik durumundaysa: 1 ay içinde

Örnek Vergi Hesaplama

Konut Değeri: 200.000 TL
Büyükşehir Dışında: 200 TL
Büyükşehir İçinde: 400 TL

Konut Değeri: 300.000 TL
Büyükşehir Dışında: 300 TL
Büyükşehir İçinde: 600 TL

Konut Değeri: 400.000 TL
Büyükşehir Dışında: 400 TL
Büyükşehir İçinde: 800 TL

Muafiyet şartları nedir?

- Çocuklar ile eşten her birine kalan miras paylarının 2019 itibariyle 250 bin 125 TL’si, yalnızca eş olması halinde, miras payının 500 bin 557 TL’si, (Şehit yakınlarına bu tutarının bir katı daha fazla istisna tutarı sağlanır)
- Karşılıksız, hibe yoluyla verilen intikallerin ve şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 5 bin 760 TL’si,
- Tüm sadakalar,
- Örf ile adete uygun olarak verilen geleneksel hediye ve cihazlar (gayrimenkuller hariç),
Dul ve yetimlere bağlanan aylıklar, toptan yapılan ödemeler ve ikramiyeler,
- Emekli ikramiyeleri,
Bakanlar Kurulu tarafınfan sağlanan muafiyetler (Ticari plaka sahiplerine dağıtılan tutarlar, vergi muafiyeti tanınan vakıflara sağlanan mallar vb.) en önemli istisnalarından meydana geliyor.

Veraset ve intikal vergisi oranları 2019!