Veraset ve intikal vergisi ödemeleri bugün sona eriyor!

Veraset ve intikal vergisi ödemeleri bugün sona eriyor! Veraset ve intikal vergisi ödemeleri bugün sona eriyor!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal durumunda miras vergisi ödeniyor. Mirasçıların bugün mesai bitimine kadar veraset ve intikal vergisini ödemeleri gerekiyor.Miras vergisi olarak bilinen Veraset ve İntikal Vergisi için ödemeler bugün sona eriyor. Gayrimenkul ya da paranın veraset (mirasçılık) yoluyla ya da ivazsız (hibe/ bağış) olarak herhangi bir şekilde bir kişiden diğer bir  kişiye aktarılması sonucunda mükelleflerin vergi ödemeleri gerekiyor. Verginin beyannamesi gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye veriliyor. 

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeniyor. Miras kalan kimseler, vergi borcunu belli bir süre için, senede iki eşit taksit durumunda ödeme yapıyor. Toplamda 6 taksitte veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu kapatılıyor.

1 Mayıs tarihinde başlayan veraset ve intikal vergisi 1. taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Veraset ve intikal vergisinin 2'nci dönem ödemeleri ise 1 Kasım'da başlayıp 30 Kasım'da bitecek.

Nasıl hesaplanıyor?

Miras vergisi, Veraset ve İntikal Vergi Dairelerine ödeniyor. Verginin beyannameleri ise taşınmazların bağlı olduğu belediyeye veriliyor. Veraset yoluyla veya ivazsız durumunda oluşan intikallerde veraset ve intikal vergisi çocuklar ile eşe düşen miras paylarının her birinin 250 bin 125 lirası, yalnızca eşe düşen miras payının 500 bin 557 lirası, hibe yoluyla verilen ve şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin ise 5 bin 760 lirası vergiden muaf. Örneğin 300 bin TL'lik mirastan 250 bin 125 liralık muafiyet düşünce 49 bin 875 lira kalıyor. Bunun da yüzde 1’i tutarında yani 498.75 TL  olarak ödeniyor.

Miras kalan ev satılır mı?

Medeni Kanuna göre mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereği tarafından ortaklığı sürdükçe, mirasın paylaşılmasını isteyebiliyor. Mirasçılar ortak karar alıp miras kalan konutun satışını yapabiliyor.

Miras kalan eğer konut ise satışı, tüm hissedarlar tapuya gidip imza vermesi ya da tüm hissedarların hisse satış yetkisi verdiği bir kişinin tapuda satış işleminde yer alması planlanıyor.

Nasıl hesaplanır?

Kişi 2019 yılında iki çocuğuna 400.000’er TL bağışlamıştır. Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanacağından kendisine bağış yapılan çocuklardan her biri için hesaplanacak vergi şu şekilde olur;

2019 yılı istisna tutarı 5.760 TL’dir. Matrah 400.000 – 5.760 = 394.240 TL’dir. Matrah artan orana tabi tutulduğunda, ödenecek vergi şu şekilde hesaplanacaktır:

290.000 X yüzde 5 (Normal oran yüzde 10)= 14.500 TL 

104.240 X yüzde 7,5 (Normal oran yüzde 15) = 7,818 TL 

14.500 + 7.818 = 22.318, TL olup, bu tutar verginin tahakkukundan itibaren 3 yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir. İlk taksit 3.719,66 TL olarak ödenecektir. Kendisine bağış yapılan diğer çocuk da aynı tutarda vergi ödeyecektir.

Mirasçılar dikkat! Süre bitiyor!

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 2019!