Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son gün bugün!

Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son gün bugün! Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son gün bugün!

Veraset ve intikal vergisi, tahakkuk tarihinden itibaren 3 yıl boyunca; her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor. 2014 yılına ait Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son gün bugün..Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son gün bugün!

Veraset ve intikal vergisi kanunu gereğince, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların; ölüm, bağış (hibe) ya da herhangi bir şekilde karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesi halinde Veraset ve İntikal Vergisinin ödenmesi gerekiyor.


Vergi ödemelerinden önce, mükellefin beyanname vermesi gerekiyor. Beyannameler ilgili vergi dairelerine bizzat elden verilebileceği gibi taahhütlü olarak posta ile de gönderilebiliyor. 


Veraset ve intikal vergisi olarak adlandırılan bu vergi, tahakkuk tarihinden itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor.


Veraset ve intikal vergisi hesabı:

Veraset ve intikal vergisi hesaplanırken öncelikle her mirasçıya isabet eden miras payının tutarları belirleniyor. Daha sonra her birinden ayrı ayrı "istisna tutarı" düşülüyor.


Kalan tutarın vergisi yüzde 1'den başlayıp 10'a kadar çıkan tarifeye göre hesaplanıyor.


Veraset ve intikal vergisi 2014 tarifesi:

Veraset Yoluyla İntikallerde 

İlk 190.000 TL için yüzde 1

Sonra gelen 440.000 TL için  yüzde 3

Sonra gelen 970.000 TL için yüzde 5

Sonra gelen 1.800.000 TL için yüzde 7 

Matrahın 3.400.000 TL’yi aşan bölümü için yüzde 10


İvazsız İntikallerde 

İlk 190.000 TL için yüzde 10 

Sonra gelen 440.000 TL yüzde 15 

Sonra gelen 970.000 TL yüzde 20 

Sonra gelen 1.800.000 TL yüzde 25 

Matrahın 3.400.000 TL’yi aşan bölümü için yüzde 30 


Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son gün..

Veraset ve intikal vergisinin ilk taksit ödemelerinin Mayıs ayının sonuna kadar yapılmış olması gerekiyordu. Ancak, 31 Mayıs'ın haftasonuna denk gelmesi nedeni ile vergi ödemesi en son 2 Haziran'da yapılıyor. 


Buna göre veraset ve intikal vergisi ilk taksit ödemelerinin bugün mesai bitimine kadar ödenmiş olması gerekiyor.Veraset ve intikal vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar?