Mirasçılar 2022'de ne kadar vergi ödeyecek?

Mirasçılar 2022'de ne kadar vergi ödeyecek?

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ahmet Karabıyık, bugünkü köşesinde 2022'de mirasçıların ödeyeceği vergileri kaleme aldı. İşte Ahmet Karabıyık'ın 'İşte yeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler' başlıklı yazısı...Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ahmet Karabıyık, 2022'de mirasçıların ödeyeceği vergileri kaleme aldığı 'İşte yeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler' başlıklı yazısına şu ifadeleri kullanarak başladı:

"Yeni yılda birçok vergide olduğu gibi, Veraset ve İntikal Vergisi’nde de (VİV) değerler değişti. Hem ne kadar vergi istisnası uygulanacağı, hem hangi değer üzerinden hangi oranda vergi uygulanacağı güncellendi."

2022'de uygulanacak asgari ücret, Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi birçok kalemde güncelleme yapılırken Veraset ve İntikal Vergisi’ne (VİV) konu değerler de güncellendi. VİV’de mirasçılar ve bağış - hediye alanlar olmak üzere iki mükellef türü bulunuyor. Peki hangi mükellef hangi oranlarda vergi ödeyecek? İşte ayrıntılar...

Mirasçılar 2022 de ne kadar vergi ödeyecek?

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ahmet Karabıyık, Veraset ve İntikal Vergisi’ndeki yeni değerleri şu şekilde açıkladı:

"Yeni yılda uygulanacak asgari ücret, Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi birçok kalemde güncelleme yapılırken Veraset ve İntikal Vergisi’ne (VİV) konu değerlerde de güncellemeler yapıldı. Hem ne kadar vergi istisnası uygulanacağı hem hangi değer üzerinden hangi oranda vergi uygulanacağı konusunda… VİV’de iki ana mükellef türü var. Birisi mirasçılar, diğeri bağış-hediye alanlar… Her iki mükellefiyet türü açısından 2022’de ne kadar değer için vergi istenmeyeceği (istisna uygulanacağı) ve hangi tutarlar üzerinden hangi oranda vergi uygulanacağını sırasıyla açıklayalım…İşte yeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler

Mirasçılar 2022 de ne kadar vergi ödeyecek?

YENİ DEĞERLER

2022’de mirasçılara isabet eden hisselerin 455.635 lirası istisna. (2021 için 334.534 liraydı.) Füruğ (altsoy) bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde istisna tutarı ise 911.830 lira (2021 için 669.479 liraydı.) Yeni yılda uygulanacak vergisel hadler 21 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. (VİV Kanunu Genel Tebliği, Seri No: 53) Ölüm halinde, mirasçıların dört ay içinde “veraset ve intikal vergisi” beyannamesi vermeleri gerekiyor. Ölüm Türkiye’de meydana gelmemişse ve/veya mirasçıların Türkiye’de bulunmaması durumlarında, beyanname verme süreleri farklılık gösterebileceğinden kişilerin kendi durumlarını ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. Veraset yoluyla intikal eden varlıkların değeri, istisna haddinin altında kalsa dahi yine beyanname verilmesi gerekiyor. Muristen mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal intikal etmemişse, bu durumun da bir dilekçe ile (beyanname verilmeksizin) vergi dairesine bildirilmesi gerekir."

Mirasçılar 2022 de ne kadar vergi ödeyecek?

BAĞIŞ VE HEDİYELER

Yeni yılda güncel istisna tutarı olan 10.491 TL'yi geçen değerdeki bağışlar için vergi hesaplanması gerektiğini belirten Ahmet Karabıyık, şunları kaydetti:

"Bağış ve hediyenin kimden geldiğine göre VİV oranları değişiyor. Anne, baba, eş ve çocuklardan bu hediyeleri alanlar için, verginin oranı yarı yarıya düşüyor. (Yüzde 5’den başlayıp intikal eden varlığın değerine göre yüzde 15’e kadar artıyor.) Hediyenin taşınır (menkul)-taşınmaz (gayrimenkul) olması da fark etmiyor. Mücevherat, otomobil, konut vb. tüm karşılıksız olarak edinilen varlıklar için aynı zamanda vergi yükümlülüğü de söz konusu."

Eşlerden birinin vefatında hayatta kalan eş mirasçı mıdır?

Veraset ve intikal vergisi dilimleri artırıldı!