Mirasçılara son gün uyarısı!

Mirasçılara son gün uyarısı!

Kendisine miras kalan kişilerin intikal eden bu miras için vergi ödemeleri gerekiyor. Miras vergisi için ilk taksit ödemeleri ise yarın sona eriyor.Menkul ve gayrimenkullerin veraset halinde ya da ivasız olarak intikal etmesi durumunda miras vergisi ödeniyor. Türkiye'de bulunan malların veraseti halinde her yıl belirtilen tarihlerde düzenli olarak vergi ödenmesi gerekiyor. 

ONLİNE ÖDEYEBİLİRSİNİZ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan duyuruya göre, miras vergisi gibi ödemeler online olarak yapılacak. Mirasçılar vergilerini kredi kartıyla ödeyebilecek. 

Mirasçılara son gün uyarısı!

SON GÜN UYARISI

Bir kişinin vefat etmesi durumunda tüm mal varlığı mirasçılar arasında paylaştırılıyor. Veraset ve intikal vergisi ödemeleri yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor. Vergiden muaf olan kişilerin beyanname vermesi gerekiyor. Muristen mirasçılara veraset durumunda hiçbir malın intikal etmemesi halinde ilgili vergi dairesine bildirimde bulunması gerekiyor.

ÖDEMEYENE CEZA

Miras vergisi zamanın ödeyenler ve yanlış beyan edenler hakkında cezai işlem uygulanıyor. Kanuna göre açıklanan oranların gayrimenkul değeri ile hesaplanmasıyla ödenecek bedel bulunuyor. Bu durumda vergiye her yıl yüzde 2 oranında ceza yazılıyor.

Mirasçılara son gün uyarısı!

MİRASÇILAR NE KADAR ÖDEYECEK?

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2021 miras vergisi oranları açıklandı. Tebliğe göre veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları belli oldu. 

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, olarak dikkate alınacak.

Mirasçılara son gün uyarısı!

BEYANNAME SÜRELERİ

Veraset yoluyla oluşan intikallerle ilgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

- Mükellefler yabancı bir memleketteyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde, 

ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketteyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memleketteyse ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde,

-gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde verilir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

- Malların hukuken iktisap edildiği tarihi takiben 1 ay içinde,

- Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları gerçekleştiren kişiler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir.

VERGİNİZİ HESAPLAYIN

Mirasçılara son gün uyarısı!

5 soruda miras vergisi 2021! Tüm detaylarıyla!

Miras vergisinde 2021 tarifesi!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com