12 / 08 / 2022

Mirasçıların dikkatine!

Mirasçıların dikkatine!

Kendisine miras kalan kişilerin, intikal eden bu miras için vergi ödemeleri gerekiyor. Miras vergisi ödemeleri bugün başlıyor. İşte miras vergisi ile ilgili merak edilenler...Menkul ve gayrimenkullerin veraset durumunda ya da ivasız olarak intikal etmesi halinde miras vergisi mükellefiyeti başlıyor. 

Mirasçıların dikkatine!

Türkiye sınırları içerisinde olan malların veya gayrimenkullerin veraset halinde ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye geçmesi durumunda her yıl düzenli olarak miras vergisi ödenmesi gerekli. Ayrıca malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesi durumunda da vergi ödeniyor. 

Bir kişinin vefatı durumunda tüm mal varlığı mirasçıları arasında paylaştırılıyor. Bu durumda mirasçıların da her yıl düzenli olarak iki kere vergi ödemesi gerekiyor. 

Mirasçıların dikkatine!

Ödemeyen yandı

Miras vergisini ödemeyen vatandaşlara ilişkin cezai işlem başlatılıyor. Miras vergisi ödemeleri, tahakkukundan itibaren yılda iki eşit taksit şeklinde ödeniyor. Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Veraset yoluyla intikal eden varlıkların değerinin, istisna haddinin altında kalması halinde bile beyanname veriliyor. Muristen mirasçılara veraset halinde hiçbir mal intikal etmediği halde, durum bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine bildirildiğinde vergi beyannamesi verilmesine gerek kalmıyor. 

Miras vergisi borcunu ödemeyen vatandaşların vergisine yüzde 2 oranında aylık ceza kesiliyor. Miras vergisinde ödenecek bedel, taşınmazın değerine göre hesaplanıyor. Kanun kapsamında belirtilen oranların gayrimenkul değeri ile hesaplanması halinde ödenmesi gereken bedel bulunuyor. Ayrıca büyükşehir belediyelerinde vergi yüzde 100 zamlı şeklide hesaplanıyor. 

Mirasçıların dikkatine!

Bugün başlıyor

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl iki eşit taksit halinde ödeniyor. Miras kalan vatandaşlar, vergi borcunu belirli bir süre için, yıl içinde iki eşit taksite bölerek ödüyor. Toplamda 6 taksit halinde, veraset ve intikal vergisi borcu olan kişi borcunu ödüyor. Miras vergisi ilk taksit ödemeleri bugün başlıyor.

Mirasçıların dikkatine!

Mirasçılar ne kadar vergi ödeyecek?

2021 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklandı. Tebliğde veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları belirlendi. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren istisna tutarları şöyle:

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, şeklinde hesaplanacak.

Vergi nasıl hesaplanıyor?

Mirasçıların dikkatine!

Online ödeme kolaylığı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada, vergi daireleri tarafından alınan tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla ödenebilecek. Buna göre, gayrimenkul-menkul sermaye iradı, veraset ve intikal vergisi gibi ödemeler online şekilde gerçekleştirilebilecek.

Mirasçıların dikkatine!

Beyanname süreleri

Veraset yoluyla oluşan intikallerle ilgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

- Mükellefler yabancı bir memleketteyse ölüm tarihini izleyen 6 ay içinde, 

ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini izleyen 6 ay içinde,

- Mükellefler ölenin olduğu memleketteyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

- Mükellefler ölenin olduğu memleketin dışında başka bir yabancı memleketteyse ölüm tarihini izleyen 8 ay içinde,

-gaiplik durumunda gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde verilir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

- Malların hukuken iktisap edildiği tarihi takiben 1 ay içinde,

- Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları gerçekleştiren kişiler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar verilir.

Mirasçıların dikkatine!

15 günlük ek beyan süresi

Vergi Usul Kanunu’nda sadece veraset ve intikal vergisi için geçerli olacak şekilde iki ek beyan süresi açıklandı. Şu şekilde:

Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün bekleniyor. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyaı cezası kesilmez ve gecikme faizi de uygulanmaz. Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek koşulu ile yeniden 15 günlük süre tanınır. Beyanname bu sürede verilirse yine vergi ziyaı olmamış sayılır.

Vergilemeye ilişkin hususlarda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınladığı rehberden faydalanılabilir.

5 soruda miras vergisi 2021! Tüm detaylarıyla!

Ölüm hak 'miras' helal!

Pınar Demircan/Emlakkulisi.com