05 / 06 / 2023

Ölüm hak 'miras' helal!

Ölüm hak 'miras' helal!

Kendisine miras kalan kişilerin, intikal eden bu miras için vergi ödemeleri gerekiyor. Miras vergisi ödemeleri 3 gün sonra başlıyor. İşte tüm merak edilenler...Menkul ve gayrimenkullerin veraset durumunda ya da ivasız olarak intikal etmesi halinde miras vergisi ödenmesi gerekiyor. Türkiye'de bulunan malların veya gayrimenkullerin veraset halinde ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye geçmesi halinde her yıl düzenli olarak miras vergisi ödeniyor. Ayrıca malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesi verginin ödenmesi şartı bulunuyor.

Bir kişinin hayatını kaybetmesi durumunda tüm mal varlığı mirasçılarının arasında pay ediliyor. Bu durumda mirasçıların her yıl düzenli olarak iki kere vergilerini ödüyor. 

Ölüm hak miras helal!

Ödemeyene ceza

Miras vergisini ödemeyenler için cezai işlem uygulanıyor. Miras vergisi tahakkukundan itibaren yılda iki eşit taksit şeklinde ödeniyor. Vergi için öncelikle beyanname veriliyor. Veraset yoluyla intikal eden varlıkların değeri, istisna haddinin altında olsa bile beyanname veriyor. Muristen mirasçılara veraset halinde hiçbir mal intikal etmediği takdirde durum bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine bildirildiğinde vergi beyannamesi verilmiyor. Miras vergisi borcunu ödemeyen vatandaşların vergisine yüzde 2 oranında aylık ceza uygulanıyor. Miras vergisi için ödenecek bedeli, taşınmazın değeri belirliyor. Kanun kapsamında belirtilen oranların gayrimenkul değeri ile hesaplanması durumunda ödenmesi gereken bedel bulunuyor. Ayrıca büyükşehir belediyelerinde vergi yüzde 100 zamlı olarak uygulanıyor.

Ölüm hak miras helal!

3 gün sonra başlıyor

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl iki eşit taksit olarak ödeniyor. Miras kalan vatandaşlar, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içinde iki eşit taksit olarak ödeme yapılıyor. Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu kapatılıyor. Miras vergisi ilk taksit ödemeleri 3 gün sonra başlıyor.

Ölüm hak miras helal!

Mirasçılar ne kadar vergi ödeyecek?

2021 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklandı. Tebliğde veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları açıklandı. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren istisna tutarları şöyle:

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, olarak dikkate alınacak.

Verginizi hesaplayın

Ölüm hak miras helal!

Online ödeyebilirsiniz

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) açıkladığı duyuruya göre, vergi daireleri tarafından alınan tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilecek. Buna göre, gayrimenkul-menkul sermaye iradı, veraset ve intikal vergisi gibi ödemeler online olarak gerçekleşebilecek.

Ölüm hak miras helal!

Beyanname süreleri

Veraset yoluyla oluşan intikallerle ilgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

- Mükellefler yabancı bir memleketteyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde, 

ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketteyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memleketteyse ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde,

-gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde verilir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

- Malların hukuken iktisap edildiği tarihi takiben 1 ay içinde,

- Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları gerçekleştiren kişiler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir.

Ölüm hak miras helal!

15 günlük ek beyan süresi

Vergi Usul Kanunu’nda sadece veraset ve intikal vergisi için geçerli olmak üzere iki ek beyan süresi belirlenmiştir. Şöyle ki: 

Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün bekleniyor. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyaı cezası kesilmez ve gecikme faizi de uygulanmaz. Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek koşulu ile yeniden 15 günlük süre tanınır. Beyanname bu sürede verilirse yine vergi ziyaı olmamış sayılır.

Vergilemeye ilişkin hususlarda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınladığı rehberden faydalanılabilir.

5 soruda miras vergisi 2021! Tüm detaylarıyla!

Miras vergisinde 2021 tarifesi!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com

 
Geri Dön