11 / 08 / 2022

Mistral GYO 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesi!

Mistral GYO 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesi!

Mistral GYO, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ait gelir tablosu ve bilanço 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesini yayınlandı. Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi hakkında açıklama yaptı. 

Mistral GYO, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ait gelir tablosu ve bilanço 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunuldu. Söz konusu tablolar Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmedi.  

Mistral GYO'nun KAP açıklaması:
Mistral GYO A.Ş. 01.01.2020 - 31.12.2020  Dönemine ait Gelir Tablosu ve Bilanço 2020 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, söz konusu tablolar Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.        

Dosya için tıklayın