09 / 08 / 2022

Mizan 34 Emlak İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Mizan 34 Emlak İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Cezmi Kaplan ve Mehmet Emin Çiftçi tarafından 100 bin TL sermaye ile Zeytinburnu'nda kuruldu.
Mizan 34 Emlak İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Cezmi Kaplan ve Mehmet Emin Çiftçi tarafından 100 bin TL sermaye ile Zeytinburnu'nda kuruldu.


Mizan 34 Emlak İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Konusu:

A-İNŞAAT 1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat, taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları,fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  4.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri,kamu iktisadi kuruluşları,kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.  6.Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.  7.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı,halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.  8.Her türlü bina,büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 9.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 10.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 11.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.                                B-EMLAK a.      Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar,marketler,depolar,soğuk hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,kamping gibi turistik tesisler , organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri ,mesken,ev,apartman,işyeri ,arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe,tarla,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. C-OTOMOTİV  1-Her türlü motorlu kara, hava ve deniz  araçlarının alımı,satımı,kiralanması,kiraya verilmesi, ithali ve ihracını yapmak. Bunların yedek parça, donanım ve aksesuarlarının toptan ve perakende alımı, satımı, ithali ve ihracını yapmak. 2-Her türlü hava, deniz, kara vasıtalarını almak, satmak,kiralamak, kiraya vermek. Bu vasıtalarla şehir içi, şehirlerarası, uluslararası yolcu, öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak, bu amaçla seyahat acenteleri kurmak, işletmek, devralmak devretmek, kurulmuş acentelere ortak olmak, temsilciliklerini almak; uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 3.Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin  acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 4.Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak 5.Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek 6.Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 7. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. 8. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. 9. Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. 10. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. D-TEKSTİL 1-Her türlü konfeksiyon, iç ve dış giyim eşyalarının imalatı, alım, satımı, pazarlaması, iç ve dış ticaretinin yapılması, yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden iplik, dokuma, örme ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Mizan 34 Emlak İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adres: Veliefendi Mah.Sahayolu Sokak 16/A Zeytinburnu