Mock Up Yapı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Mock Up Yapı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Mock Up Yapı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Mock Up Yapı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 250 bin TL sermaye bedeli ile Osman Çelikel tarafından kuruldu. Mock Up Yapı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 250 bin TL sermaye bedeli ile Osman Çelikel tarafından kuruldu. 

Mock Up Yapı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu: 1-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapmak, resmi ve özel ikamet amaçlı olan veya olmayan özel,ticari,sosyal inşaatlar yapmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mimarlık mühendislik plan proje kontrollük teknik müşavirlik mümessillik ve danışmanlık hizmetleri yapmak. 3-Yurt içinde ve yurt dışında resmi kamu kurum ve kuruluşların ve özel kuruluşların, kişilerin her türlü konut,toplu konut,iş yeri sanayi tesisleri,fabrika , sosyal tesis,spor tesisleri,köprü,kara yolları,tren yolları,demir yolları,liman,hava limanı, baraj, gölet, okul,öğrenci yurt binaları,hastane,elektrik santralleri,kamu idare hizmet binaları,her türlü tarihi eser köprü ve cami , turistik tesis otel motel,tatil köyü ,konaklama tesisleri petrol, doğal gaz boru hatları, içme suyu kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon inşaatlarının yapımı restorasyonu,dekorasyonu,projelendirilmesi ve çevre düzenlemesi işlerini yapmak. 4-Her türlü arazi,arsa,tarla,çiftlik,gayrimenkul,bina,daire,iş yeri alım satımı ve emlak komisyonculuğu yapmak,başkalarına ait arsalar üzerinde kat karşılığı inşaat işleri yapmak. 5-Her türlü elektrik ,doğal gaz,haberleşme,kanalizasyon,kirli atık,katı atık,ve geri dönüşüm tesisi alt yapı ve üst yapı işlerini yapmak. 6-Yurt içinde ve yurt dışında İkamet amaçlı olan veya olmayan , resmi veya özel ,ticari sosyal veya idari bina ve her türlü inşaat projelerinde ısıtma soğutma, havalandırma,iklimlendirme sistemlerinin tesisatı,güneş enerjisi sistemleri elektrik ve su tesisatı,yangın tesisatı,zayıf akım ve kuvvetli akım tesisatları,kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisatları,güneş elektrikli enerjisi kolektörleri ve elektrik sayaçlarının kurulumunu bakım ve onarımı işlerini yapmak. 7- Her türlü İnşaat malzemelerinin (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı,kaplama ,montalama ve dekorasyon malzemeleri , çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 8-Her türlü inşaatın hafriyat işlerini yapmak. 9-Amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel kurumların ihalelerine katılmak, artırma ,eksiltme veya teklif verme yolu ile her türlü inşaat dekorasyon ve onarım işlerini yapmak. ŞİRKET AMAÇ VE KONULARI İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ İŞLEMLERİ YAPAR 1-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3-Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4-Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5-Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6-Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Yenişehir Mah. Osmanlı Blv. Sit. Apt. No:5 B/57 Pendik