08 / 08 / 2022

Moonrise İnşaat Mimarlık Müh.Turizm Bilişim Danışmanlık Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Moonrise İnşaat Mimarlık Müh.Turizm Bilişim Danışmanlık Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Maltepe'de Gökhan Aydoğdu tarafından kuruldu.Moonrise İnşaat Mimarlık Müh.Turizm Bilişim Danışmanlık Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Maltepe'de Gökhan Aydoğdu tarafından kuruldu.

Moonrise İnşaat Mimarlık Müh.Turizm Bilişim Danışmanlık Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi konusu:
3.1) Şirket her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri mühendislik yapılar , yerleşim alanlar , mimari projeleri, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, alt yap projeleri, dekorasyon projeleri, teknik müşavirlik, kontrollük, bilirkişilik, etüt fizibilite ve organizasyon işleri, gayrimenkul mükellefiyet, kat mükellefiyeti, kat irtifak tesis etmek, tabu ve kadastro dairelerinde ifraz ve tevhit, parselasyon ile ilgili olarak türlü muamelelerde bulunmak, maden sahalarda; jeolojik, jeoteknik, jeofizik etütler ve maden etütleri, hidrojeolojik etütler, sıcak su etütleri, jeolojik incelemeye harita yapımı , maden arama, araştırma ve mevcut maden sahalarından gerekli sondaj, inceleme ve etütlerin yapılması , rezerv hesaplarının yapılması , ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanması , kıyı ve deniz jeolojisi proje ve uygulamalar ÇED raporlarının hazırlanması , beton ve bitümlü kaplamalar dizayn ve mühendislik hizmetleri, jeolojik, jeoteknik, jeofizik danışmanlık ve mühendislik ve proje hizmetlerinin yapılması . 3.2) Şirket Her türlü inşaat, taahhüt, hafriyat, nakliyat, alt ve üst yapı işleri ile, iç ve dış dekorasyon işlerini yapmak, kendi nam ve hesabına kat karşılığı veya arsa alarak, bina ve tesisleri yapmak, yaptırmak, satmak veya ticaretini yapmak yurt içinde veya yurt dışında, konut, hizmet binalar , sosyal tesisleri, baraj, sulama şebekeleri, karayolu, orman yollar gibi alanlarda inşaat, müteahhitlik, mühendislik ve taşeronluk işleri yapmak, konusu ile ilgili devletin ve sektörlerin veya özel sektörlerin her türlü inşaat ihalelerine katılmak, taahhüt etmek ve bu konularda her türlü her türlü etüt, plan ve proje yapmak, teknik müşavirlik, şantiye şefliği, TUS ve kontrollük hizmetleri yapmak, her türlü gayrimenkul alım satımını yapmak, bilumum inşaat malzemeleri, ithali, ihracı , alım, satımı, dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak konusu ile ilgili her türlü, makineleri, nakil vasıtalar ve bunların yedek parçalarını, almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak, zemin, su, sıcak su ve maden sondaj yapmak, temel mühendisliği uygulamalarında müteahhitlik müşavirlik hizmetleri, her türlü iksa uygulamalar yapmak, vibreks kazık, fore kazık, mendeks kazık, mini kazık, ankraj, diyafram duvar, Well point, zemin ıslah ve enjeksiyon işleri, püskürtme beton uygulamalar yapmak, iskele ve deniz yapıları mimari projeler, alt yapı projeleri, dekorasyon projeleri, teknik müşavirliği yapmak. 3.3) Şirket Her türlü emlak gayrimenkul ve özelikle Siteler, Plazalar, Marketler, Depolar, Soğuk Hava Depolar , Villa, tatil Köyleri, Devre Mülk, Apart Otel, Motel, Kamping gibi Turistlik tesisler, Organize Sanayi Bölgeleri Spor Kompleksleri, Mesken, Ev Apartman yeri, Arsa, Arazi gibi Gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, Bahçe Tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar Durumlarını Çıkartmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, Sükna, kat mülkiyeti, Şufa haklar ve vefa haklar , Gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3.4 ) Şirket her türlü Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunlar satmak, kiraya vermek; Havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak ve dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak; Mimarlık hizmetleri vermek şehir ve imar planlar hazırlamak, mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalar n yapmak. 3.5) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet gruplar oluşturmak ve işletmek. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı , halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı , çat tadilat işleri yapmak. 3.6) Şirket, Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları , kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı , üstyapı , dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 3.7) Şirket, Projeler ile ilgili yukarıda sayılanların dışında her türlü danışmanlık hizmetlerini vermek ve gereksim duyulan ve mal sahiplerince talep edilen diğer tüm hizmetleri vermek. 3.8 ) Şirket her türlü tadilat dekorasyon hizmetleri ve ikinci el konut pazarlama işlerini yapmak. 3.9) Şirket Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, Depolar, soğuk hava depolar , villa, tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev apartman, işyeri arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe Tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.