Mopak Yapı İnşaat Endüstri Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Mopak Yapı İnşaat Endüstri Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Mopak Yapı İnşaat Endüstri Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Güneş tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 10 Temmuz'da Pendik, Çamçeşme Mahallesi'nde kuruldu.
Mopak Yapı İnşaat Endüstri Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Güneş tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 10 Temmuz'da kuruldu. 


Mopak Yapı İnşaat Endüstri Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. 2. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 3. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 4. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 5. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek 7. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 8. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 9. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 10. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 11. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 12. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 13. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 14. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 15. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 16. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 17. Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. 18. Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını yapmak. 19. Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını üretmek. 20. Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, tamir ve montajını yapmak. 21. Her türlü tekstil terbiye makinelerinin ( Ram makinesi, kumaş hazırlama makinesi, ters çevirme makinesi, boyama makinesi, santrifüj makinesi, ıslak açma makinesi, kuru açma makinesi, sıkma makinesi, kesme, kurutma, sanfor makinesi) imalatı, bu makinelerin elektrik,elektronik ve pano imalatını, bu makinelerin tüm malzemelerinin ve aksamlarının imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 22. Her nevi asansör makineleri ve malzemelerinin imali, pazarlaması, toptan ve perakende alım satımı 23. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için  tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 24. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu  teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi  yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende  satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek  Şirket yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için;  A-Şirket iktisadi, teknik maksat ve mevzuunun icap ettirdiği bilumum ticari ve sınaî işlerin takibi için yerli, yabancı, hakiki ve hükmi şahıslarla mevzuat çerçevesinde süreli ve süresiz ortaklıklar kurabilir. Bunların Türkiye dâhilinde distribütörlük, mümessilliği ile ilgili olarak ihtiyacı olan menkul  mal ve gayrimenkul mallar için her türlü tasarrufta bulunabilir. Haricen ve dâhilen uzun, orta, yakın vadeli krediler bulabilir, ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, tesis edilmiş hakları ve mükellefiyetleri ortadan kaldırmak için gerekli işlemleri yapabilir alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabileceği gibi borçlarına karşılık rehin yahut ipotek verebilir. Konusu ile ilgili menkul mallar ve gayrimenkuller alabilir, satabilir, kiralayabilir.


Mopak Yapı İnşaat Endüstri Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Pendik, Çamçeşme Mahallesi, Papağan Sokak, No:21B Daire:81