Muharrem Karabulut: Kenstsel dönüşüm öncelik olmalı!

 Muharrem Karabulut: Kenstsel dönüşüm öncelik olmalı!Yeşil Bursam Derneği, Bursa'da yeni imar alanları açılmamasını istedi. Dernek Başkanı Muharrem Karabulut, "Yeni imar alanları açılacağına, mevcut imar alanlarındaki gerekli kentsel dönüşüm çalışmaları acilen başlatılmalı" dedi


Yeşil Bursam Derneği, Bursa'da yeni imar alanları açılmamasını istedi. Dernek Başkanı Muharrem Karabulut, "Yeni imar alanları açılacağına, mevcut imar alanlarındaki gerekli kentsel dönüşüm çalışmaları acilen başlatılmalı" dedi. Yeşil Bursam Derneği, Bursa'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının yeterli olmadığını, bu nedenle de kentsel dönüşüm konusunun ikinci plana ertelendiğine dikkat çekti. Dernek Başkanı Karabulut, kentsel dönüşüm için acilen sermaye birleşimi i maddi kaynak yaratan bir şirket kurulmasını önerdi. 1999 Körfez Depremi ile 2012 Van Depremi sonrasında Kentsel Dönüşüm konusunda çok önemli kanunların çıkarıldığına dikkat çeken Yeşil Bursam Derneği Başkanı Muharrem Karabulut, Bursa'da kentsel dönüşüm çalışmaları ve hazırlanan projelerin yeterli olmadığını söyledi. Kanunlar olmasına rağmen, başta yatırımcıların kentsel dönüşüme ilgi göstermediğini, bu nedenle sürekli olarak yeni imar alanları açıldığına dikkat çeken Karabulut, açılan her yeni imar alanlarının tarım ve ormanlık alanlara, yeşil alanlara darbe vurduğunu açıkladı. Kentsel dönüşüm konusunda, siyasi otoritenin de arzu edilen baskıları yapmadığını, yeni inşaatların yapılması veya kentsel dönüşüm çalışmaları adı altında tarım alanlarının imara açıldığını, ormanlık alanların ve yeşil alanların da betonlaştırıldığını belirten Karabulut şöyle konuştu: "Bursa, Türkiye'nin dördüncü büyük kenti. Ekonomi alanında ise ikinci sırada. Senelerdir ihmal edilmiş bir kent. Kamu yatırımları başta olmak üzere eğitim ve sağlık alanlarında büyük eksiklikleri var. Kent merkezindeki yapı stoku ise çok eski. 1970 ile 1995 yılları arasında yapılaşmanın büyük bir bölümü kaçak. Hisseli parsel satışları ve üzerine gecekondu mantığı ile yapılan evlerde sağlıksız yapılarda insanlarımız yaşam mücadelesi veriyor. Şehir merkezinin büyük bölümü kaçak yapılaşma ile oluşmuş. Bu nedenle acilen kentsel dönüşüm kanunlarının uygulanması gerekiyor. Müteahhitler veya yatırımcılar ise, kentsel dönüşüm konusunda arzu edilen adımları atmak yerine, yeni imar alanları açılması için çalışıyorlar. Bursa'da bu tezatlığa son verilmeli. Kentin merkezindeki kentsel dönüşüm alanları, halkın ve müteahhitlerin ortak çalışması ve yerel yönetimlerin de katkılarıyla zaman geçirilmeden dönüştürülmeli. Yapılan incelemelere göre, Bursa'da dönüşüm bekleyen 100 bin konut var. Mevcut yapı stokuna baktığımızda ise konut fazlalığı var. Bu dengenin iyi kurulması gerekiyor. Kent merkezindeki tehlikenin ortadan kaldırılması şart. Bunun içinde, yerel yönetimlerin, siyasi otoritenin ve yatırımcıların halkın istemleri doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmaları bir an önce başlatmalı. Bunun içinde sermaye birlikteliği oluşturulmalı. Yatırımcılar, Bursa Kentsel Dönüşüm adı altında bir şirket kurup, sermayelerini bu şirkette birleştirip, kentsel dönüşüm çalışmasını başlatmalı. Böylece, pek çok yatırımcı ve müteahhit, kendi işleriyle uğraşıp, kendi yatırımlarının yanı sıra, Bursa'nın kanayan yarası haline gelen bölgelerdeki kentsel dönüşüm çalışmalarından da pay kazanma şansına sahip olabilir. Bursalı yatırımcılar ve sermaye gurupları, böyle bir çalışma içinde olmayı başaramadıkları takdirde, Yeşil Bursam Derneği olarak bizler konuyu başta başbakan sayın Ahmet Davutoğlu olmak üzere Ankara'daki ilgililere anlatacağız. Kentsel dönüşüm çalışmalarının bir an önce başlatılması için ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Bu konuda, şahsi çıkar ve kazanç hesapları değil, Bursa'nın çıkarları göz önünde alınarak adımların atılmasını bekliyoruz." 


Bursa'da Meydan