Mülkiyet ne demektir?

Mülkiyet ne demektir?

Türk Medeni Kanunu'nun 683. maddesinde ele alınan mülkiyet ne demektir? Mülkiyet kapsamı nedir?


Mülkiyet ne demektir?

Mülkiyet, menkul ya da gayrimenkul bir eşya sahibine ilgili eşya üzerinde hak sahibi olma durumudur. Mülkiyet, eşya sahibine eşyayı kullanma, ondan faydalanma ve üzerinde tasarruf yapma yetkisini verir. Mülkiyet hakkı, hukuk sınırları içinde kullanılabilen ayni ve mutlak bir hak olup, Türk Medeni Kanunu'nun 683. maddesinde ele alınmıştır.


Madde 683: "Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.

Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir."


Mülkiyet konusu; Mülkiyet konusu yalnız maddi malları kapsar, maddi olmayan mallar mülkiyet konusu olamaz.


Mülkiyet türleri; Mülkiyet türleri hak sahiplerinin sayısına göre değişkenlik gösterir: Tek başına mülkiyet ile birlikte mülkiyet. Tek başına mülkiyet, bir kişinin bir eşyanın tamamı üzerinde tek başına mülkiyet hakkı sahibi olmasıdır. Birlikte mülkiyet ise bir eşya üzerinde birden çok kişinin aynı anda eşya üzerinde mülkiyet hakkı sahibi olma durumudur. Birlikte mülkiyet, Türk Medeni Kanunu madde 688. maddesine göre kendi içinde paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti olmak üzere ikiye ayrılır.


Mülkiyet ne demektir?

Gayrimenkul mülkiyeti, taşınmaz mallar üzerinde hak sahibi olma durumudur. Arazi, madenler, kâgir bir binanın bağımsız bölümü gibi...


Menkul mülkiyeti, taşınabilen mallar üzerinde hak sahibi olma durumudur. Taşıt, telefon, elbise gibi...Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com