Multı 2 Ofis Blok Emlak Geliştirme Yatırım İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Multı 2 Ofis Blok Emlak Geliştirme Yatırım İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Multı 2 Ofis Blok Emlak Geliştirme Yatırım İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Multı 2 Ofis Blok Emlak Geliştirme Yatırım İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile Jacob Gijsbert Blokhuis,Steven Jacop Poelman,Hendricus Adria Vink, J.Carlaw Gebschumann Ve John Davıd Hopkıns imzasıyla bugün kuruldu.Multı 2 Ofis Blok Emlak Geliştirme Yatırım İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile Jacob Gijsbert Blokhuis,Steven Jacop Poelman,Hendricus Adria Vink, J.Carlaw Gebschumann Ve John Davıd Hopkıns imzasıyla bugün kuruldu.


Multı 2 Ofis Blok Emlak Geliştirme Yatırım İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; (A)  Türkiye de alışveriş merkezi projeleri ve başka gayrimenkul projeleri geliştirmek ve uygulamak; (B)   Gayrimenkul ve emlak sektöründe faaliyet ve yatırımlar gerçekleştirmek, koordine etmek ve yönetmek, gayrimenkul almak ve satmak; (C)  Alışveriş merkezleri ve başka gayrimenkul projelerinin inşaatı, genişletilmesi ve işletilmesi için gereken her türlü ekipman ve malzemeyi satın almak, satmak, üretmek, ithal ve ihraç etmek; (D)  Yukarıda sayılan işlerle ilgili bütün mali ve ticari işlem ve işleri yürütmek ve yeni şirketler kurmak ve mevcut şirketlere iştirak etmek ve ihalelere katılmak ve teklif sunmak; (E)   Her türlü fizibilite, projelendirme, inşaat, yıkım, bakım, onarım ve montaj işlerini ve mühendislik, kontrolörlük, danışmanlık ve projelendirme işlerini ve ilgili bütün ticari işleri yürütmek ve gerçekleştirmek;   (F)   Bu kapsamda her türlü taahhüde girmek, kendi başına veya başka ortaklarla birlikte yerli veya yabancı şirketler kurmak ve mevcut yerli ve yabancı şirketlere iştirak etmek; aracılık yapmamak kaydıyla, bu şirketlerin ortaklık paylarını satın almak ve gerekirse satmak. (G)  Şirket yukarıda sayılan amaçlarını gerçekleştirmek için ve kendi faaliyet sahası içinde özellikle: (a)   aracılık yapmamak kaydıyla, faaliyet sahası içinde ve amaçlarını gerçekleştirmek için uygun veya gerekli gördüğü her türlü ticari faaliyet ve iş için başka tüzel kişilerle ortaklık yapabilir ya da başka tüzel kişilerin hisselerini satın alabilir, satabilir veya başka bir yolla elden çıkartabilir; ve (b) aracılık yapmamak kaydıyla, faaliyet sahası içinde ve amaçlarını gerçekleştirmek için uygun ve gerekli gördüğü takdirde, her türlü hisse, hisse senedi, tahvil ve başka menkul kıymetleri satın alabilir, satabilir veya başka bir yolla elden çıkartabilir; ve (c)   garantiler ve başka teminatlar verebilir ve kendi bağlı şirketleri, iştirakleri veya başka üçüncü şahıslara kefil olabilir ve mali borç, taahhüt ve yükümlülükleri ile ilgili olarak başkalarından her türlü garanti, kefalet, ipotek ve başka teminatlar alabilir ve üçüncü şahısların Şirket e karşı olan taahhüt ve yükümlülüklerinin teminatı olarak üçüncü şahıslardan her türlü garanti, kefalet, ipotek ve başka teminatlar alabilir ve bu ipotek ve teminatları gerektiğinde fek edebilir ve kaldırabilir; ve   (d)  kendisine veya üçüncü kişilere ait borçların, taahhütlerin veya yükümlülüklerin teminatı olarak kendi taşınmaz malları üzerinde ipotekler tesis edebilir ve kendi gayrimenkulleri üzerinde her türlü ayni hak ve kira ve diğer kişisel haklar tesis edebilir ve gerektiğinde bu ipotekleri ve diğer hakları fek edebilir ve kaldırabilir ve, (e)   bağlı şirketleri, iştirakleri veya üçüncü şahıslara doğrudan doğruya veya ayrı sözleşme ve anlaşmalar uyarınca her türlü hizmeti verebilir; ve (f)    taşınır veya taşınmaz mallar ve bunlara bağlı haklar, motorlu araçlar, makine, ekipman ve başka taşınır mallar satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir, elden çıkartabilir veya kiraya verebilir ve finansal kira sözleşmeleri yapabilir ve kendi gayrimenkullerinde inşaat ve dekorasyon işleri yapabilir veya bu işleri başkalarına yaptırabilir ve inşaat ve dekorasyon işlerinden önce veya sonra ilgili gayrimenkullerini kiraya verebilir veya satabilir; ve  (g)   iç ve dış piyasalarda teknik yardım, patentler, ticari markalar, lisanslar, know-how, franchise hakları ve benzeri başka fikri mülkiyet hakları iktisap edebilir, kiralayabilir, satın alabilir ve devredebilir ve ticari temsilci, distribütör ve acente tayin edebilir ve kendi faaliyet sahası içinde başkalarına ticari temsilci, distribütör ve acente olarak hizmet edebilir; ve (h)  kendi faaliyet sahası içinde, iç ve dış piyasa ve pazarlarda hizmet ve danışmanlık anlaşmaları da dahil olmak üzere her türlü anlaşma yapabilir; ve (i)    kendi faaliyet ve işleri için iç ve dış piyasa ve pazarlardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bağlı şirketlerinden, Hissedarlarından ve Hissedarların bağlı şirketlerinden krediler alabilir ve başka finansmanlar temin edebilir.Multı 2 Ofis Blok Emlak Geliştirme Yatırım İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi  Adres; Büyükdere Cd.N.199 K.25-26 Levent