Murat Erdoğan: Küçük arsa sahipleri mağdur olacak!

Murat Erdoğan: Küçük arsa sahipleri mağdur olacak! Murat Erdoğan: Küçük arsa sahipleri mağdur olacak!

ELSAD Başkanı Murat Erdoğan imar revizyonunu değerlendirdi, yapılan düzenlemenin olumlu taraflarının olduğunu fakat küçük arsa sahiplerinin de mağdur edebileceğini belirtti.



ELSAD Başkanı Murat Erdoğan imar revizyonunu değerlendirdi, yapılan düzenlemenin olumlu taraflarının olduğunu fakat küçük arsa sahiplerinin de mağdur edebileceğini belirtti.


ELSAD Başkanı Murat Erdoğan'ın açıklaması şöyle:


"İlimizin Revizyon İmar Planı Belediye Meclisinde onaylandıktan sonra askıya çıkarılmıştır Haziran ayının son haftasına kadar Plana itiraz süresi başlamıştır. Vatandaşlar kendi yerlerini ilanda görebilirler.


Planda genel hatları ile bitişik nizamın terkedildiği, ada bazlı, ayrık nizam yapıların oluşturduğu ve yer yer kat yüksekliklerinin arttırıldığı yol ve yeşil alan genişliklerinin arttırıldığı görülmektedir. Genel hatları ile ilimiz için güzel bir çalışmadır.


Ancak şehir merkezinde planda parsel büyüklüklerinin inşaat yapımı için arttırılması minimum 1000-1500 m2 parsellerin istenmesi nedeniyle sıkıntılar olacaktır. Küçük parsellerde inşaat yapamayacak küçük arsa sahipleri mağdur olacaktır. Yine Yapılaşmanın %80-90 tamamlandığı parsellerdeki ara küçük parseller zarar görecektir. Bu durumun giderilmesi için vatandaşların bir an önce süresinde itiraz etmeleri gereklidir. Aksi taktirde haklarını kaybedeceklerdir.


Ayrıca, revize imar planının ilanın internet ortamında ve halkın katımını sağlayacak başka yerlerde" Kültür park gibi vs "yayınlanması vatandaşın planı inceleme katılımını arttıracaktır. Şu anda sadece belediye binasında ilanın yapılması nedeniyle planın izlenmesinde ve evrak alınmasında sıkıntı oluşmuştur.


Elazığ Belediye imar planı askı süreci çok ilerlemeden plan internette yayınlanmalı ve muhakkak yazılı görsel basın aracılığı ile planın tanıtımı çalışmasını hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmelidir. Aksi takdirde revizyon planı sadece duvara asılmış bir resim olarak gören hemşirelerimiz konuyu tam olarak algılayamamaktadır.


Plan revizyonu içeriği ve ileriye dönük düşünülen uygulama yöntemleri belediye yetkilileri tarafından gerek yerel medya gerek sosyal medya gerek bilgilendirme toplantıları ile hemen her gün vatandaşlarımıza STK'lara aktarılmalıdır.

Her kesimin STK’ların, özellikle de Mimarlar ve Mühendisler Odaları da görüşlerini bildirip şimdiden katılım sağlayarak itirazlarını yapmalıdırlar.


ELSAD olarak biz bu çalışmayı yapıyoruz. Bu şekildeki itirazlar Planın Aksayan yanlarını ortaya çıkarıp Planın daha güzel olmasını sağlayacaktır."


Günışığı