Murat Güvenç: Türk inşaatçıları dönüşümün üstesinden gelir!

Murat Güvenç: Türk inşaatçıları dönüşümün üstesinden gelir!

İstanbul Şehir Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Murat Güvenç, soğuk Savaş döneminde hızlı kentsel büyüme sorunlarını hafifleten gecekondu ve yap-sat apartmanlarının artık sorunların merkezi haline geldiğini kaydettiSoğuk Savaş döneminde hızlı kentsel büyüme sorunlarını hafifleten gecekondu, yap-sat apartmanı gibi buluşçu yöntemlerle geçerli hale gelen çözümlerin artık sorun mahalli olarak değerlendirildiğine dikkat çeken İstanbul Şehir Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Murat Güvenç, Kentsel dönüşüm sorunu kalıp yargıların ötesinde yeniden tanımlanmalı.  Bu kavram ve getirdiği sorunlar yumağı, gerçekleştirdikleri dönüşüm projelerinden çok, yasal, idari, iktisadi, toplumsal, mülkiyet koruma, deprem mevzuatı ve diğer etkenler nedeniyle imar sorunları çözülemeyen ve dönüşemeyen problem alanlarına işaret ediyor dedi.

Bunları 21. yüzyılın başında küresel ölçekte önem kazanan Türkiye yapı sektörünün kolayca üstesinden gelebileceğine dikkat çeken Güvenç, Tersine Türkiyede daha zor koşullarda buluşçu ve geçerli çözümler üretebilen bir özeliğe sahip. Çözüm için gerekli bilgi, beceri, uzmanlık ve deneyimi kolayca seferber edilebilir diyerek çözüm yolunu gösterdi.

Bunlara rağmen kentsel dönüşümün temelinde nasıl bir kentsel çevrede ve nasıl bir toplumda yaşanmak istendiğiyle ilgili tercihlerin etken olduğunun altını çizen Güvenç, Bu tercihleri teknik ve iktisadi imkanlar fazla şekillendirmez. Bunlar yerel demokrasi, insan hakları, etik, yönetişim boyutları ağır basan siyasi bir sorundur dedi.

Kentsel dönüşüm ele alınırken kurulacak kentlerin 20 yüzyılın sanayi kentlerine özgü modernist kavram ve ölçülerle değerlendirilemeyeceğini söyleyen Güvenç, Planlar 21. yyın küresel metropol kuralları çerçevesinde ele alınmalı ve parsel- ada ölçeğine bağlı kalmamalı diye konuştu.

İkinci ve üçüncü soru dışındakileri verdiğim yanıtlar olumlu  Ne var ki, başarı ve etkinliğin inşaat metrajıyla ölçüldüğü yerel politikada, çoğunluğun aynı yönde yanıt vermeyeceğini, yerleşik planlama anlayışı içinde bu yönde politika önermenin ve beklenti geliştirmenin gerçekçi ve geçerli  olmadığı kanısındayım.

Murat Güvençin dönüşüm formülü:
1- Küresel ölçekte önem kazanan Türkiye yapı sektörü kentsel dönüşümün üstesinden kolayca gelmeli.
2- Zor koşullardaki buluşçu ve geçerli çözümler üretebilen özellikler devreye alınmalı.
3- Planlar yapılırken teknik sorunlardan daha çok toplumun nasıl bir çevrede yaşayacağını tercihi açıkça ortaya konmalı.


Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com