Müteahhitler kentsel dönüşümde ipotek harçlarını da ödemeyecek!

Müteahhitler kentsel dönüşümde ipotek harçlarını da ödemeyecek!Kentsel dönüşüm yasasının en önemli özelliklerinden birisi de müteahhitlere tanımış olduğu muafiyetlerdir. Avukat Ali Güvenç Kiraz 'Müteahhitler kentsel dönüşümde ipotek harçlarını da ödemeyecek ' dedi.


Kentsel dönüşüm yasasının en önemli özelliklerinden birisi de müteahhitlere tanımış olduğu muafiyetlerdir. Yasanın çok açık hükmü gereğince birçok harç ödenmemekte ve bu muafiyetler sayesinde de müteahhitler bu sürece dahil olmaktadır. 


6306 sayılı kanunda 7.maddeye göre; kentsel dönüşüm yasası uyarınca yapılacak olan işlemlerde sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, danga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden, kullanılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ile banka ve sigorta muameleleri vergisi ödenmeyecektir. 


İşte bu muafiyetler müteahhitler açısından çok ciddi bir katkı sağlamaktadır. 25 Temmuz 2014 yönetmelik değişikliği ile de tapu harçlarında “riskli binanın satın alınması veya riskli binada kat karşılığı inşaat yapılması halinde ilk satışlarda da tapu harcı alınmaması yönünde” ek bir katkı sağlanmıştı.


Müteahhitlere bir katkı da Maliye Bakanlığından geldi. Maliye Bakanlığı düzenlediği bir özelge ile ;


6306 sayılı yasa gereğince riskli yapıdır şerhi bulunan taşınmazlarda “Düzenleme Şeklinde Satış vaadi ve Kat Karşılığı-Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde” vermiş olunan inşaat yapma taahhüdünün teminatı olmak üzere söz konusu taşınmaz üzerinde tapuda yapılacak olan İPOTEK TESİS EDİLMESİ İŞLEMİNİN 6306 Sayılı yasa kapsamında TAPU HARCINDAN İSTİSNA edilmesi kararı verilmiştir.


Böylece tapuda riskli yapı şerhi bulunan taşınmazlarda müteahhitlerin arsa sahipleri ile yapacakları inşaat sözleşmelerinde teminat olarak koydukları İPOTEKLERDE harçtan muaf tutulmuştur.


Bilgilerinize saygılarımla

Av.Ali Güvenç KİRAZ

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı