Müteahhitlere ek süre ve sözleşmeyi fesih hakkı verildi!

Müteahhitlere ek süre ve sözleşmeyi fesih hakkı verildi!

Kamu İhale Kanunu hakkında Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Genelge kapsamında müteahhitlere ek süre ve sözleşmeyi fesih hakkı verildi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını, her yeni gün yeni yasal düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz gün Kamu İhale Kanunu hakkında Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Genelge oldu. Genelge kapsamında kamu ihalelerinde iş alan müteahhitler (yükleniciler), ihalesini aldıkları işlerin sözleşmeye uygun olarak tamamlanmasıyla ilgili salgın sebebiyle zorluk yaşamaları hâlinde ilgili idareye başvuru yapıp mücbir sebep savunması yapabilecek. Yapılan bu düzenlemenin konut sahipleri için mağduriyete yol açabileceğinin altını çizen Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak “Müteahhitlere tanınan bu imkan sadece kamu ihalelerini değil; özel inşaat sözleşmelerini de yakından ilgilendiriyor. Örneğin; kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitle anlaşma yapan konut sahiplerinin, inşaatı zamanında teslim alma ihtimalleri oldukça düşük hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

KONUT SAHİPLERİNİN İNŞAATI ZAMANINDA TESLİM ALMA İHTİMALLERİ OLDUKÇA DÜŞÜK!

Konu hakkında açıklamalar yapan Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak “Başvuruda bulunan müteahhitler, idare tarafından haklı görülmesi hâlinde, herhangi bir dava açmaya gerek olmaksızın örneğin inşaat sözleşmelerinde inşaatın tamamlanması için ek süre alabilecek ya da sözleşmeyi feshedebilecekler. Kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitle anlaşma yapan konut sahiplerinin, inşaatı zamanında teslim alma ihtimalleri oldukça düşük hale gelmiştir diyebiliriz. Birçok inşaat projesinde müteahhitler bu Genelge’ye dayanarak ek süre ya da fesih hakkını gündeme getirecek. İnşaatın geç teslim edilmesi halinde cezai şart uygulanacağı sözleşmede yazılı olsa bile, konut sahipleri bu haklarını ileri süremeyecek” dedi.

GECİKMENİN NEDEN KAYNAKLANDIĞINA DİKKAT EDİN!

Bu durumun kötüye kullanılmasının önlenmesi amacıyla müteahhitle anlaşmada bulunan kişilerin, inşaatta yaşanan gecikmenin salgından kaynaklanıp kaynaklanmadığına dikkat etmeleri gerektiğini belirten Yeniocak “Söz konusu aksamaların veya gecikmelerin salgına bağlı olmadığı iddiasındalarsa, müteahhitlerin ek süre ya da benzeri taleplerini kabul etmek zorunda değiller” diye konuşuyor.

PEKİ MÜTEAHHİTLERİN BAŞVURUSUNUN SONUÇLANMASI HANGİ ŞARTLARA BAĞLI?

Genelge kapsamında başvurunun olumlu sonuçlanabilmesi amacıyla şu üç şartın bir arada bulunması gerekiyor;

- Zor duruma düşmüş olmasında yüklenicinin kendi kusurunun bulunmaması, durumun salgından kaynaklı olması,

- Salgın sebebiyle ortaya çıkan olağanüstü durumun yüklenicinin sözleşmeden doğan borcunu yerine getirmesini engelleyecek nitelikte olması,

- Yüklenicinin ortaya çıkan bu zor durumu bertaraf edecek gücünün bulunmaması...

Şantiyelerde 'koronavirüs' riski!

İnşaat işçileri koronavirüse karşı nasıl önlem almalı?