Müteahhitlik belgesi olmayan taş üstüne taş koyamayacak!

Müteahhitlik belgesi olmayan taş üstüne taş koyamayacak! Müteahhitlik belgesi olmayan taş üstüne taş koyamayacak!

Müteahhitlik sektörüne yeni düzenlemeler getiren Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile şžantiye şžefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdiHer müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası almasını öngören, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile şžantiye şžefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi. Artık yetki belgesi olmayan müteahhit yapı ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi alamayacak, yapım işleri sözleşmeleri yapamayacak. Yönetmelik uyarınca ayrıca inşaatlarda Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) tarafından yetkilendirilenler dışında usta çalışamayacak.

Müteahhitlik sektöründeki sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin her fırsatta dile getirdiği, önüne gelen herkesin müteahhitlik yapmasını engellemek amacıyla önceki yıl Aralık ayında yayımlanan yasal düzenleme, 1 Ocak itibarıyla 2012 itibarıyla yürürlüğe girdi.  

Yönetmeliğe göre, tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçmeyen yapıların, yapı müteahhitliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenmek kaydıyla, ayrıca müteahhit ve şantiye şefi bulunması şartı aranmayacak. Bu tür binalarda yapı sahibine bir defaya mahsus olmak üzere geçici yetki belgesi numarası verilecek.

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak müteahhidin sorumluluğunda olacak. İnşaat ve tesisat işlerinde yetki  belgeli usta çalıştıracak müteahhidin yapım işine ilişkin görevi yapım sözleşmesiyle başlayıp, yapı kullanma izin belgesinin alınmasıyla sona erecek.

Yetki belgesi almak isteyen müteahhit meslek odasından aldıkları kayıt  ve diğer belgelerle birlikte Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'ne başvuracaklar.

10 yıla kadar iptal

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (çevre ve şžehircilik Bakanlığı) tarafından olumsuz kayıt değerlendirmesine tabi tutulan müteahhitlerin yetki belgesi 1 yıl süreyle iptal edilecek. Yapım işini ruhsata ve ruhsat eki projelere aykırı olarak gerçekleştiren ancak bu aykırılığı öngörülen sürede gideremeyen müteahhitin belgesi 5 yıl süreyle iptal edilecek. Yapım işlerini ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde ise müteahhitin yetki belgesi 10 yıl süreyle iptal edilecek.

Yapı ruhsatı düzenlendiği tarihten yapı kullanma izin belgesi veriliş tarihine kadar üç defa idari para cezası alan müteahhidin kaydı Bakanlık tarafından olumsuz kabul edilecek.

Yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödemeyen ve diğer sorumluluklarını yerine getirmeyen müteahhitlerin yetki belgesi numarası bir yıldan az olmamak üzere iptal edilecek.

Yetki belgesi iptal edilen müteahhitlerin yasaklılık durumu ve yetki belgesi numarasına ilişkin iptal süresi Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak. Bu durumda olan müteahhit yapı ruhsatı almış işleri tamamlamanın dışında yeni yapım işi üstlenemeyecek.

İnşaatlarda görev yapacak şantiye şefi, yapım işinin uzmanlık alanına uygun olmak üzere mimar, mühendis, teknik öğretmen veya tekniker olacak. Bu şartları taşıması halinde müteahhit şantiye şefliğini de üstlenebilecek. şžantiyede yetki belgeli usta çalıştırılmasından şantiye şefi sorumlu olacak.

Yetki belgeli usta çalıştırılması

Yönetmelikle birlikte inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi usta çalıştırma zorunluluğu da getiriliyor. Bu ustaların nitelikleriyle ilgili de MYK ve yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından yetki belgesi alacaklar.

Düzenleme eksik doğdu

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı şžükrü Koçoğlu düzenlemenin eksik doğduğunu söyledi. Yönetmeliğin sadece yetki belgesi verilmesini içerdiğine dikkat çeken Koçoğlu, 'İlgili birimlere başvurup yetki belgesi alıyorsunuz. Oysa amaç bu değildi. Yasaklı müteahhit zaten yasaklı kalmaya mevcut durumda da devam ediyor. Bugün gerekle kayıtları yaptırsanız siz de müteahhit olabilirsiniz. Yani yönetmelik önüne gelenin müteahhitlik yapmasını engellemiyor, aradaki tek fark numara alınmasıdır' diye konuştu.  

Düzenlemenin Türkiye'deki müteahhit sayısını belirleme dışında bir işe yaramayacağını bildiren şžükrü Koçoğlu, 'Aslında yapı müteahhitliğinin kriterlerinin belirlenmiş olması gerekiyordu. Belki yakın zamanda yapılacak düzenlemelerle bu gerçekleştirilebilir. Denetim mekanizmasının da iyi çalışması, müteahhidin kendisini denetleyecek yapı denetçisini seçmemesi lazım' dedi. Koçoğlu, yetki belgelerine kademeli olarak getirilen el koyma uygulamasının da caydırıcı olabileceğini söyledi.

Eksikler zamanla giderilir

Ağaoğlu şžirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, 'Bu uygulamanın hayata geçmesi son derece olumlu. Böylece belli bir mali gücü olan, teknik kadrosu olan sektöre gelecek. Bu uygulama sektöre bir disiplin ve kalite getirecek çünkü sektör çok başıboştu. Özellikle son dönemlerde iplikçisi, kasabı, manavı herkes önüne gelen sektöre girdi. Böylece sektörde güvenilirliği getirecek. Özellikle doğru uygulanırsa sektöre disiplin getirmiş olacak. Eksikleri de zamanla giderilecek' dedi.

Geç kalınmış bir karar  

Avrupa Konutları Başkanı Süleyman çetinsaya'nın da görüşleri şöyle: 'Bu işlerde yetki belgesi mutlaka olmalıydı. Böylece bilgisi, birikimi olan ve ona göre kadrosu olan bu işi yapacak. Bu açıdan çok olumlu bir  çalışma hatta geç kalınmış bir karar.'

Hüseyin Gökçe / DÜNYA