Müteahhitlere '7 kat' sınırı! Her isteyen yapamayacak!

Müteahhitlere '7 kat' sınırı! Her isteyen yapamayacak!

İzmir depremi sonrasında müteahhitlerin yeterlilikleri yeniden tartışma konusu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müteahhitlerin sınıflandırma ve yeterlilik kriterleri yeniden belirlendi. 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müteahhitlerin sınıflandırma ve yeterlilik kriterleri yeniden belirleniyor. Takvim'de yer alan habere göre; Ekim ayında TBMM'ye sunan ve görüşmeleri devam eden "Özel Sektör Müteahhitlik Hizmetleri İçin Sınıflandırma Esaslı Yeterlilik Sistemi" raporunda şu ifadeler yer alıyor:

2 KISIMDA İNCELEME

Müteahhit yeterlilikleri iki ayrı bölümde incelenecek. İlki ekonomik ve maliye yani firmanın mali gücüyle ilgili, diğeri ise mesleki ve teknik olacak. Ekonomik ve mali yeterlilikler üç konu altında ayrılıyor. Bunlar bilanço rasyoları, iş hacmi yani önceki senelerde kazandığı ciro, üçüncüsü de banka referansı. Mesleki ve teknik yeterlilikleri de; iş deneyimi ve teknik iş gücü oluyor.

YENİ PARAMETRELER

Müteahhit yeterlilik sisteminde daha önce uygulanan 9 ayrı sınıflandırma, bu yılın Ekim ayında yönetmelik değişikliğiyle, sektörün de talepleri üzerine 15'e çıktı. 

60 BİN MÜTEAHHİT KAYITTA

2012 yılından 2019'a kadar sistemde yaklaşık 350 bin müteahhit kaydı bulunuyordu. Bunlarda hiçbir yeterlik istenilmedi. Yeterlilik sistemi kurulduktan sonra müteahhitlere yeterlik verilmeye başlandı. Eylül 2020'ye kadar 60 bin müteahhit kaydı yapıldı. Bunların 45 bini H grubu.

7 KAT SINIRI

Yeni başlayan bir müteahhit H grubunda olacak ve tek projede 7 kata kadar binalar için 1.923 metrekare iş yapabilecek. 2020'da 2.9 milyon TL'lik iş üstlenebilecek. İş deneyimi arttıkça bir alt gruba geçecek. En deneyimli müteahhitler A grubu olarak yetki alacak ve iş deneyimi tutarı 143 milyon TL olacak.

BANKA REFERANSI

Yeni başlayan, H grubu mütehahhitler dışındaki tüm grup müteahhitlerinden banka referansı aranacak. 

İFLAS EDENE BELGE YOK

Müteahhitlerin sicilleri tutulup, iflas edenlere yetki belge numarası verilmeyecek. Son üç yıl içerisinde yargı kararıyla, hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeyle ilgili işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs edenler belge alamayacak.

BEŞ YIL YASAK

İmar mevzuatına aykırı imalatları süresinde düzeltmeyenler 1 yıl, aykırılık can ve mal güvenliğini tehdit ediyorsa 5 yıl, vergi ve sigorta borcu olup da yapı sahiplerince iskan alınırsa 1 yıl iş yapma belgesi alamayacak.

ONLİNE TAKİP

Müteahhitlerin iş deneyim tutarlarından, teknolojik açıdan üstlenebilecekleri iş miktarlarına kadar her detay online olarak kontrol edilebilecek ve izlenebilecek.

Konutta yeni dönem başladı!

Herkes müteahhit olamayacak!