27 / 05 / 2022

Naci Ağbal: KDV kanununda köklü değişiklikler yapılmalı!

Naci Ağbal: KDV kanununda köklü değişiklikler yapılmalı!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çorlu ilçesindeki bir otelde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 95. Genel İdare Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi ve daha fazla kalkınması için ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ağbal, Çorlu ilçesindeki bir otelde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 95. Genel İdare Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, hükumet olarak ekonomi politikalarının merkezinde büyüme, kalkınma ve ülke refahının arttırılması olduğunu söyledi.


Türkiye'de son 14 yılda ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Ağbal, Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi ve daha fazla kalkınması için ciddi çalışmalar yapıldığını aktardı.


Maliye Bakanlığının ekonomik yönden ciddi adımlar attığını ifade eden Ağbal, ''Son 14 yılda gerçekten Türki̇ye önemli̇ bi̇r ölçüde büyüdü, gelişti ve kalkınma yönünde önemli mesafeler katetti. Aynı şekilde maliye politikasını da iki temel eksende düşünmek gerekiyor. Maliye politikası bir taraftan ekonomik istikrara destek verdi, diğer taraftan da büyüme politikalarına destek verdi. Özellikle son dönemde ekonomi ve vergi politikasını büyümeye destek veren çerçevede daha da geliştirmek istiyoruz. Son bi̇r yıl i̇çeri̇si̇nde yaptığımız düzenlemelere bakacak olursanız, çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki yatırıma, istihdama, ihracata, destek veren çok sayıda düzenlemeyi ardı ardına hayata geçirdik.'' şeklinde konuştu.


Naci Ağbal, kayıtlı ekonomiye destek olmak için işlem maliyetlerinin aşağıya çekildiğini vurguladı.


Piyasada rekabet eşitsizliğine neden olan vergi uygulamalarının ortadan kaldırılması için çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Ağbal, şöyle devam etti:


''Özellikle vergiye gönüllü uyum dediğimiz programlara destek olacak düzenlemeyi de hayata geçirdik. Bundan sonra da bu noktada önemli çalışmalarımız var, önemli reformlarımız var. Biliyorsunuz Gelir Vergisi Kanununu inşallah yakın bir zamanda komisyonda görüşerek tamamlayıp, yasalaştırmak istiyoruz. Mükellef haklarını güçlendirecek, vergiye uyum maliyetini düşürecek ve vergi sisteminde gerçekten çığır açacak Vergi Usul Kanunu çalışmamız var. İnşallah onu da yakın zamanda olgunlaştırıp Bakanlar Kuruluna sunma aşamasına getireceğiz.''


- "KDV kanununda köklü bir takım değişiklikler yapmak gerekiyor"


Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunununa önem verdiklerini vurgulayan Ağbal, bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.


Maliye Bakanı Ağbal, KDV Kanununa ilişkin son 1 yılda gelen şikayetlerin arttığına dikkati çekerek, ''Son 1 yıl içerisinde gerek sizlerden gelen talepler, gerek sizlerin tarafından ifade edilen şikayetler çerçevesinde gördüğüm şu ki KDV Kanununda mutlaka ve mutlaka köklü birtakım değişiklikler yapmak gerekiyor. KDV'den herkes şikayetçi, KDV'den memnun olan kimseyi görmedim şu ana kadar. Ne zaman KDV konusu açılsa 'ya oranlar aşağıya çekilsin, ya iade süreleri kısaltılsın, bu karmaşıklıklar ortadan kaldırılsın' şeklinde çok sayıda talep var." diye konuştu.


Dünyada birçok ülkenin KDV kanunlarını uyguladığını anımsatan Ağbal, şunları kaydetti:


"Farklı farklı KDV sistemleri, KDV uygulamaları var. 1985 yılında uygulamaya koyduğumuz KDV Kanununu artık 32 yıllık bir süreden sonra yeniden masaya yatırma zamanı geldi. İstiyoruz ki KDV Kanunu mükellef üzerinde eziyete dönüşmesin, kayıtlı olmayı cezalandırmasın, üretimi, yatırımı engellemesin. İşletmeler üzerinde ağır finansman yükleri oluşturmasın. Uygulaması kolay olsun, bürokrasisi az olsun. Uygulayıcılar bakımından da idare bakımından da ciddi bir denetleme, uyum meselesi olmaktan çıksın. Onun için kapsamlı bir KDV reform çalışması başlattık. İdare olarak 32 yıllık uygulamayı gözden geçireceğiz. Hem uygulamalarını inceleyeceğiz ve özellikle sanayicilerimizden, işletmelerimizden gelen önerilere kulak vereceğiz. Bütün bu çalışmalar sonunda da kapsamlı bir KDV reformu paketini inşallah Bakanlar Kuruluna getireceğiz. Burada birinci önceliğimiz KDV Kanununun yeni geliştirilecek yapısı itibariyle olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve daha verimli işletmelerimizin uyum bakımından daha rahat edecekleri sisteme kavuşturulması.


Özellikle vergi oranlarının farklılığı veya ihracat işlemleri nedeniyle işletmelerimizin üzerinde KDV yükü kalıyor. Bu kadar finansmana erişimin zor olduğu, sıkıntılı dönemlerde ne oldu bu sefer vatandaş finansa erişemezken mevcut finansmanı gidip KDV’de bırakıyor. Bütün bunları radikal bir şekilde değiştirecek çalışmayı inşallah yapacağız. Bu toplantıdan da önemli öneriler geleceğini, önemli eleştiriler geleceğine inanıyorum.''


- "Gelir Vergisi Kanunu çalışması bir noktaya geldi"


Ağbal, Gelir Vergisi Kanunu çalışmasında da bir noktaya gelindiğini belirtti.


Her şeyin daha güzel ve kolay olacağını vurgulayan Ağbal, ''Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki hepinizin şikayet ettiği dördüncü geçici vergi beyannamesi meselesi var. Yani bir ay sonra normal beyannameyi veriyoruz dördüncü geçici gelir vergisi beyannamesi nereden çıktı. İnşallah bunu yapacağız yani dördüncü geçici beyannameyi kaldıracağız.'' dedi.


Damga Vergisi ve Harçlar Kanununda da düzenlemelere devam edileceğini aktaran Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü:


''Damga Vergisi Kanunuyla ilgili yatırım, üretim, işletmecilik önünde bir sürü sorunlar var. Bunları sizlerden gelen görüşmeler çerçevesinde dikkate alarak yasal düzenlemeleri yapıyoruz, inşallah daha da yapacağız. Diğer taraftan vergiye uyumu kolaylaştıracağız. Bugün işletmelerimiz neredeyse verginin kendisinden daha fazla vergiyi ödeyebilmek için masraf yapıyor. Yani vergi dairesinde ödediği vergiden daha fazla oranı başka yerlere ödüyor. Başka masraflar yapıyor. Yani bu bürokrasinin içerisinde boğuluyor haliyle. Özellikle defter tutma konusunda önümüzdeki dönemde büyük kolaylıklar getireceğiz. Artık teknolojiyi daha fazla kullanacağız. E-uygulamaları daha fazla kullanacağız. Artık vatandaşımız defterini eski usulle, 40 yıl öncesinin usulüyle gidip bunları noterde tasdik ettirmekten kurtulacak. Tamamını elektronik ortamda devlet olarak bizim sağlayacağımız ortamda doğrudan doğruya defterini tutabilecek.''


Mevzuatların daha kolay hale getirileceğini ifade eden Ağbal, vergi ve SGK'nın birleştirilmesi gerektiğini belirtti. Mükellef için de daha adil çalışmalar yapacaklarını aktaran Ağbal, sistem ve mevzuatın mükellefe uygun hale getirileceğini ve bu uygulamalara uymayan mükelleflere de ciddi yaptırımlar yapılacağını dile getirdi.


Naci Ağbal, mükelleflerin devletine karşı olan sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirdiğini vurgulayarak, ''Bütün bunlara rağmen birisi yanlış yapıyorsa aynı Batı memleketlerinde olduğu gibi devlet bunun üzerine gidecek. Haksız rekabet olmasın diye.'' ifadesini kullandı.


Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.


AA