Nadir Emlakçılık Gayrimenkul ve Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

Nadir Emlakçılık Gayrimenkul ve Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu! Nadir Emlakçılık Gayrimenkul ve Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

Nadir Emlakçılık Gayrimenkul ve Danışmanlık Anonim Şirketi, Filiz Sonalp tarafından 50 bin TL'lik sermaye bedeli ile 21 Nisan'da Nişantaşı, Vali Konağı Caddesi, Sümer Apartmanı'nda kuruldu.Nadir Emlakçılık Gayrimenkul ve Danışmanlık Anonim Şirketi, Filiz Sonalp tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 21 Nisan'da kuruldu. 


Nadir Emlakçılık Gayrimenkul ve Danışmanlık Anonim Şirketi iş konusu; A- EMLAKÇILIK-GAYRIMENKUL VE DANIŞMANLIK   1- Her türlü emlak, gayrimenkuller, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, iş hanları, iş merkezleri, plazalar, villalar ve tatil köyleri, devre mülkler, apart otel, motel, kamping ve turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, arsalar, araziler ve her türlü taşınmazın alımını, satımını pazarlamasını ve ticaretini yapmak, devir almak, devretmek, kiralamak ve kiraya vermek, 2- Türkiyede alışveriş merkezi projeleri ve başta gayrimenkul projeleri geliştirmek ve uygulamak, 3- Gayrimenkul ve emlak sektöründe faaliyet ve yatırımlar gerçekleştirmek, koordine etmek ve yönetmek, 4- Alışveriş merkezleri ve başka gayrimenkul projelerinin inşaatı, genişletilmesi, ve işletilmesi için gereken her türlü ekipman ve malzemeyi satın almak, satmak, üretmek, ithal ve ihraç etmek, 5- Yukarıda sayılan işlerle ilgili bütün mali ve ticari işlem ve işleri yürütmek ve yeni şirketler kurmak ve mevcut şirketlere iştirak etmek, ihalelere katılmak ve teklif sunmak, 6- Her türlü fizibilite, projelendirme, inşaat, yıkım, bakım, onarım ve montaj işlerini ve mühendislik, kontrolörlük, danışmanlık ve projelendirme işlerini ve ilgili bütün ticari işleri yürütmek ve gerçekleştirmek, 7- Şirket amaç ve konusuna uygun olarak hizmetlerini üstlenmiş olduğu binaların, sitelerin, dairelerin ve buna benzer gayrimenkullerin uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, gayrimenkullerin bakım ve onarımı için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek, gerekli hizmetleri oluşturmak, gayrimenkul içerisindeki ortak alanların onarımı, bakımı, faaliyeti ve kullanımına ilişkin işlemler, teknik ve spesifikasyonlar çerçevesinde dahili düzenleme, dekorasyon onarım ve değişikliklere uyması gereken zorunlu ilkeleri belirten dahili düzenlemeleri hazırlamak, gayrimenkullere ait birimleri kiralamak, her türlü yönetim hizmetlerini sağlamak ve gayrimenkul sahipleri tarafından kendisine yüklenen görevlerin yerine getirilmesi işlerini yapmak, 8- Şirket konusu ile ilgili piyasa araştırması yapmak ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak, 9- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar, her türlü tesisat işleri, her türlü, okul, hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, yol, sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek, yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üslenmek, 10- Bina ve inşaatların, eski eserlerin ve surların, yolların ve barajların bakım, onarım ve tamir hizmetlerini yapmak, bina ve inşaatlarının sıhhi tesisatlarının döşenmesi işlerini yapmak, 11- Kat karşılığı arsa almak, parsellemek sureti ile satmak, takas etmek ve kat karşılığı inşaat yapmak, 12- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel inşaat konularında mimarlık müşavirliği ve proje taahhütlerinde bulunmak, 13- Beton, çelik, kargir ve prefabrik inşaat mimarlık projelendirme işlerinin, işyerlerinin, fabrikaların, komple turistik tesislerin, otellerin, park ve bahçelerin mimari projelerinin çizimini yapmak ve yaptırmak, bunlar için gerekli olan madde ve malzemelerin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 14- Barajlar, limanlar, kanallar, sulama tesisleri, temiz ve pis su şebekeleri, kanalizasyon tesisleri, tasfiye tesisleri, içme suyu tesisleri projelerinin çizimini ve bu konular ile ilgili müşavirlik hizmetleri yapmak, 15- Konusu ile ilgili tamir, tadilat ve röleve dekorasyon, restorasyon ve iç mimari projelerini hazırlamak ve bu konularla ilgili danışmanlık hizmetlerinde bulunmak, 16- Konusu ile ilgili her türlü dekorasyon, zemin ve temel etütlerini, sondaj proje çizimlerini yapmak, 17- Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili mühendislik, mimarlık ve müşavirlik hizmetlerinde bulunmak, inceleme ve etüd işleri, plan, proje ve yapılabilirlik raporlarını hazırlamak, 18- Konusu ile ilgili her nev'i resmi ve özel ihalelere katılmak, bu ihaleleri almak, ihale konularını yapmak, yaptırmak, devretmek, her türlü resmi ve özel inşaat taahhüt, tesisat işleri yapmak, yaptırmak, 19- Şirketin ihtiyacı için inşaat makineleri alet ve edevatlarını almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak, 20- Her türlü yapı projeleri çizmek ve çizdirmek, etüdler hazırlamak, ilgili kamu kuruluşlarından tescillerini yaptırmak, ruhsatlarını ve iskanlarını almak ve aldırmak, 21- İmar, imar ıslah, imar aplikasyon planları hazırlamak, arazi üzerine ifraz ve tevhid işlemlerini hazırlamak, yapmak veya üçüncü şahıslara yaptırmak, B- Şirket için lüzum gösteren taşıtları almak, devretmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, C- Şirket konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, distribütörlük yapmak, ihalelere iştirak etmek, konusu ile ilgili organizasyonlara ve fuarlara iştirak etmek, D- Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, şirket konusu ile ilgili danışmanlık ve organizasyon hizmetlerinde bulunmak


Nadir Emlakçılık Gayrimenkul ve Danışmanlık Anonim Şirketi adres: Nişantaşı, Vali Konağı Caddesi, Sümer Apartmanı, No:18/1