Nafizoğlu Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Nafizoğlu Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Nafizoğlu Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Nafizoğlu Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Mehmet Nasır Deliduman tarafından 300 bin TL sermaye ile 26 Haziran 2015 tarihinde Arnavutköy'de kuruldu.Nafizoğlu Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Mehmet Nasır Deliduman tarafından  300 bin TL sermaye ile 26 Haziran 2015 tarihinde Arnavutköy'de kuruldu.


Nafizoğlu Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu;a.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.  b.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar,yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler,tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri,kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler,belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat,elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı,dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak,kiraya vermek. f.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur,su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd,araştırma, tasarım,fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.Durum (halihazır), kadastro,yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boruhattı gibi şerit haritalarının yapımı.Parselasyon planlarının yapımı. m.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o.İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır,çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri,tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak,bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. p.Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet,edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek,işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. q Her türlü nalburiye işleri yapmak. r.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar,marketler,depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk,apart otel,motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak,satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe,tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa,sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. s. Her türlü kadın, erkek ve çocuk ayakkabıları, botları, çizmeleri,terlikleri ve benzeri mamulleri üretmek, ürettirmek, alıp satmak, pazarlamak,ithal ve ihraç etmek, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında sınai ve ticari tesisler kurmak. t.Her nevi ayakkabı, terlik yapımında kullanılan poliüretan, PVC taban ve kalıplarının imalatını, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak. u.Her türlü kadın ve erkek çantası, cüzdanı, portföyü ve kemerinin üretimi,pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. v. Her nevi ayakkabı tabanı, kösele, lastik, plastik, kauçuk ve ayakkabılarda kullanılan her çeşit astarlık ber, astarlık deri yapıştırıcılar,aksesuar, toka, bağ vb. fort, bombe, tela gibi  malzemeler ökçeler, ökçe kalıpları, vardelaların imalatı, ithalatı, ihracatı, dahili ticareti yapmak. y.Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım,havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. z.Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. aa.Her ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerNafizoğlu Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres; Arnavutköy, Hicret Cadç 379/A