Nazari Gayrimenkul Yatırımları Limited Şirketi kuruldu!

Nazari Gayrimenkul Yatırımları Limited Şirketi kuruldu! Nazari Gayrimenkul Yatırımları Limited Şirketi kuruldu!

Nazari Gayrimenkul Yatırımları Limited Şirketi Ataşehir'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Ahmad Nazarıshırehjını tarafından kuruldu. Nazari Gayrimenkul Yatırımları Limited Şirketi Ataşehir'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Ahmad Nazarıshırehjını tarafından kuruldu. 

Nazari Gayrimenkul Yatırımları Limited Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır; 1. Gayrimenkul Yatırımları : Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 2. Büro Yönetim Hizmeti Faaliyetleri: İş Merkezi (ofis) kurmak, işletmek, gerçek ve tüzel kişilere iş merkezi ve ofis hizmetlerinde gerekli olan her türlü personel, sekreterya, bilgisayar, posta kutusu, telekonferans, telefon, faks ve benzeri hizmetler sunmak ve bu hizmetler için gerekli diğer altyapı ve donanımları sağlamak, hazır yemek servisi temin etmek, toplantı salonlarını konferans, seminer ve benzeri etkinlikler için tahsis etmek ve ayrıca şirketin amacına yönelik olarak söz konusu hizmetler için personel eğitim programları hazırlamak ve uygulamaktır. 3. Danışmanlık: Kalite yönetim sistemi, standardizasyon, verimlilik, bilişim yönetim sistemleri, çevre yönetim sistemi, iş organizasyonu, iş akışı ve iş analizleri, kişisel gelişim ve insan kaynakları, enformasyon ve eğitim, üretim sistemleri yönetimi, piyasa gözetim ve denetimi, Pazar araştırması, iş güvenliği, bilgi güvenliği, gıda güvenliği, proje fizibilite etüdleri, ekspertiz, çevresel ölçüm hizmetleri, teknik kontrollük ve teknik şartname hizmetleri, uygunluk değerlendirme, metodoloji, kalibrasyon, akreditasyon, Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı Uyum Yasaları, Teknik Direktifler, özel ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği tüm yasal mevzuat ve uygulamaları konusunda, yurt içinde ve yurtdışında özel ve tüzel kişiler için eğitim, danışmanlık, araştırma, laboratuar ve test hizmetleri sunmak. Ekonomik, sınai, sosyal, siyasi ve kültürel konularda ilmi araştırmalar, incelemeler ve kamuoyu araştırmaları yapmak, seminer, sempozyum, açık oturum, panel, teknik toplantılar düzenlemek. 4. İnşaat Taahhüd: Yurtiçi ve yurtdışında yol, su, elektrik, kanalizasyon, sulama, su arıtma tesisleri, karayolları, havaalanları, iskele, köprü, tünel, mendirek, baraj, okul, fabrikalar ve hastaneler gibi bayındırlık tesisleri, turistik, spor ve zirai tesisleri ile her türlü resmi ve özel bina inşaatı, yap-sat karşılığı inşaat, onarım, tadilat, hafriyat ve dekapaj taahhüt işleri yapmak, dekorasyon, iç mimari, çevre düzenlemesi, peyzaj, park ve bahçe düzenlemelerinin bir kısmı ve ya tamamını yapmayı taahhüt etmek, başkalarına devretmek, devralmak, her türlü resmi ve özel ihalelere girmek. Hertürlü İnşaat malzemelerinin alımı satımı ithali ve ihracatını yapmak. Kendi veya başkalarına ait gayri menkuller üzerinde konut yapmak, satmak, yukarıda sayılan işlerle ilgili etüt projelendirme, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri yapmak. Kat Karşılığı arsalar almak ve şirket adına düşen dairelerin tapu tescilini yaptırmak, almak ve satmak. Belediye sınırları ya da mücavir alanlar içinde onanmış projeler gereğince toplu konut ya da sosyal konut müteahhitliği işlerini yapmak.Bu faaliyetleri ifa edebilmek için T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığından müteahhitlik karnesi alabilir. 5. Otomotiv: Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapabilir. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. Otomobil sektöründe faaliyet göstermek, her marka ve modeldeki araçların tamiri, bakımı, onarımı, içi ve dış bakımı ve yedek parçalarının alım ve satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. Otomotiv aksam ve parçaları aksesuarları alımı, satımı ithali ihracı ve pazarlamasını yapmak.Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 6. Bilgisayar : Bilgisayar alım satımı, ithalatını, ihracatını yapmak, bunların montaj, tamir, bakım ve onarımını yapmak. Bilgisayar yedek parçaları imalatı, alım satımını, ithalat, ihracatını yapmak, montajını yapmak. Her türlü bilgisayar sarf malzeme alım satımını yapmak, bilgisayar programı yazmak ve program lisansı almak. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, montajı, servisi. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Barboros Mah. Al Zambak Sok. Varyap Merdıan Sit.No:2/114 ATAŞEHİR