Nekan Group Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Nekan Group Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Nekan Group Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Nekan Group Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 300 bin TL sermaye bedeli ile Abdul Karım Sadeqı tarafından kuruldu.Nekan Group Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 300 bin TL sermaye bedeli ile Abdul Karım Sadeqı tarafından kuruldu.

Nekan Group Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek ve tüm danışmanlık hizmetlerini vermek. 3-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 4-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 5-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 7-Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 8-Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 9-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 10-Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 11-Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 12-Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 13-Her sektörde iş gücü hizmeti vermek üzere eleman istihdam etmek. 14-Her türlü inşaat malzemesi imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 15-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatı. 16-Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü mal ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlaması konularında faaliyette bulunur. 17-Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak. 18-Her nevi yurt içinde ve yurt dışında imal edilen ilaçların toptan alımı satımı pazarlaması, dahili ticareti ithalatı ve ihracatını yapmak. Her nevi ilaç, ilaç hammaddesi, ameliyat malzemesi, serum, hormon aşı, bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin dahili ticaretinin ithalatını ve ihracatını yapmak. 19-Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilk öğretim okulu, lise, yüksek okul, üniversite, yurtlar, kurslar açabilir ve işletebilir. 20-Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuvarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri, diş(ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. 21-Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. 22-Şirket konusu ile ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ilerde kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir, şirket konularıyla iştigal eden firmaları, ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir, satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunur. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişmek istendiği takdirde dilediği işleri yapacaktır. Ana sözleşme değişikliği gerektiren bu durumda ortaklar kurulunca alınacak karar tescil ve ilan ettirilir.

Adres: Mevlana Mah.Sultan Ahmet Cad. Ak Er Ap Apt.No:1/52 Esenyurt