Nexus Turizm Gıda İnşaat Temizlik ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Nexus Turizm Gıda İnşaat Temizlik ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Nexus Turizm Gıda İnşaat Temizlik ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi 5 Ağustos 2014 tarihinde Kadıköy Caferağa'da 10 bin TL sermaye ile Serdar Eroğlu ve Mesut Eroğlu tarafından kuruldu.Nexus Turizm Gıda İnşaat Temizlik ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi 5 Ağustos 2014 tarihinde Kadıköy Caferağa'da 10 bin TL sermaye ile kuruldu. 


Şirket ortakları;


AdSoyadSermaye

SERDAREROĞLU4.000,00 TL

MESUTEROĞLU6.000,00 TL


Nexus Turizm Gıda İnşaat Temizlik ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a- Her türlü tabldot yemek üretim, ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. b-      Her türlü restoran, Kafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verebilir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.  TURİZM a-     Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. b-     Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. c-     Her türlü eğlence ve gösteri merkezi sergi ve panayır alan, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklör gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları, ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek. İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. TEMİZLİK HİZMETLERİ a. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. b. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. c. Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Şirketin faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyet için bulunan ihtira haklarını ve beratlarını alameti farikaları, lisans ve imtiyazları ticaret unvanlarını, iktisap etmek, kullanmak, almak, satmak, kiralamak, devretmek ve bu konularla ilgili yerli ve yabancı sermayelerle işbirliği yapmak. Şirket faaliyetleri için kullanmak üzere sonu TR  olanlar dahil internet alan adlarının alınmasını sağlamak. Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında, müşavirlik danışmanlık, her türlü müteahhitlik, taşeronluk mümessillik, bayilik ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.Nexus Turizm Gıda İnşaat Temizlik ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Caferağa Mah. Güneşlibahçe Sk. N:53/B Kadıköy - İstanbul