Nicekim Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Nicekim Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Nicekim Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Nicekim Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Ataşehir'de 51 bin TL sermaye bedeli ile Mushtaq Ahmed, Kenan Özkan, Safdar Iqbal ve Şahin Cihangir Akgül ortaklığında kuruldu. Nicekim Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Ataşehir'de 51 bin TL sermaye bedeli ile Mushtaq Ahmed, Kenan Özkan, Safdar Iqbal ve Şahin Cihangir Akgül ortaklığında kuruldu. 

Nicekim Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin konusu:
1- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla organizasyonlar kurmak ve mevcut organizasyonlara katılmak yurtdışından Türkiyeye turist celbi ile ilgili faaliyetlerde bulunmak ve bu gibi konularda yerli ve yabancı sermaye ile mevzuat çerçevesinde işbirliği yapmak, amacının gereği şekilde, otel, motel ve benzeri konaklama tesisleri,lokanta, kafeterya, büfe, bar, gece kulübü ve benzeri işletmeleri kurmak, işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak ve işletmek, bu konularla ilgili olarak bayilik, acente ve franchise almak, vermek. 2- Yat turizminin gerektirdiği her türlü yat, gezi motorları ve benzeri deniz vasıtalarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak, bu amaçla bunlarla ilgili temsilcilikler almak ve ortaklılara katılmak. 3- Turizm amaçlı kiralık vasıta servisi kurmak, işletmek ve bunların gerektirdiği bilumum iç ve dış işlemleri yerine getirmek. 4- Yurt içinde ve yurt dışında turistik geziler düzenlemek, turizm amaçlı su üstü ve su altı ile kara avcılığı turları ve şehir turları tertip etmek ve bunlara ilişkin işlemleri yerine getirmek. 5- Şirketin maksat ve konusuna giren işler ve mamuller ile ilgili ihracat ve ithalat yapmak, dahili ticarette bulunmak. Bunlar için gerekli olan bakım tesislerini kurmak ve işletmek. 6- Turizm ve taşımacılık ile ilgili milli ve milletler arası kuruluşlara üye olmak. 7- Şirket müşterilerinin rahatlığı ve rahat vakit geçirebilmeleri için her türlü bilgi, sağlık, spor, eğlence ve diğer bilimsel, magazin, müzik gibi program materyalleri içeren her türlü görüntülü ve görüntüsüz, sesli, sessiz, bilgisayarla veya diğer teknolojik vasıtalarla yurt içinde veya yurt dışında bilgi, eğlence hizmetleri vermek, bu hizmetlerin verilmesiyle ilgili her türlü çalışma ve anlaşmalar yapmak. 8- Yurt içinde ve dışında her nevi bina, konut, prefabrik konut, tatil sitesi, spor tesisi, turistik site, dinlenme sitesi, eğlence sitesi, sanayi sitesi, otel, motel, okul, hastane, iş hanı, fabrika, sinema, tiyatro, opera, petrol istasyonu gibi her nitelikte ve özellikte gayrimenkul yapıları ile köprü, yat limanı, tünel, yol, sulama ve içme suyu tesisleri ile kanalizasyon tesisleri ve barajların yapı taahhüdünde bulunmak, her türlü inşaat taahhütlerini gerek tek başına ve gerekse ortaklık olarak üstlenerek yürütmek ve sonuçlandırmak, Türk teknolojisini ve Türk iş gücünü bu maksatla kullanmak, ayrıca hükümetler arasında yapılmış ve yapılacak anlaşmalara göre ihale edilmiş ve ihale edilecek şirket mevzuu ile ilgili işler almak, gerekirse halen devam eden ihaleleri devir almak. 9- Otel, motel, tatil köyleri ve kamping gibi her türlü turistik tesisleri inşa etmek, bunları bizzat işletmek, lüzumu halinde satın almak, satmak, kiralamak, ve kiraya vermek ve bu tür işletmelerin işletmeciliğini yapmak. 10- Turizm tesislerinin tesisi ve işletmeciliği gereği olarak gerek duyulan her türlü makine ve cihazların, bilumum inşaat malzemelerinin velhasıl konusu ile ilgili olarak her türlü mal, nakil vasıtası, makine, teçhizat ve cihazın ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak. 11- Kişi, kuruluş ve kurumlara ait gayrimenkullerde irtifak, kat mülkiyeti tesis etmek veya tesis edilmiş bu hakları kaldırmak payları gidermek, ayırma ve birleştirme yapmak, parsellendirmek veya paylandırmak. Bu tür gayrimenkullerin veya intifa haklarını kısmen veya tamamen satmak, bu gayrimenkuller üzerinde devre mülkiyet tesis etmek. 12- Her türlü gayrimenkulün alım ve satımını yapmak bu konuda işletmelere aracılık etmek, eski binaların tamir ve tadilatını yapmak, her türlü yapının iç ve dış dekorunu yapmak, hafriyat, yıkım ve enkaz işlerini deruhte etmek, bu konularda taahhütlerde bulunmak. 13- Yap-işlet-devret usulü ile özel ve tüzel kişiler, kamu kuruluşları, belediyeler, vakıflar ile sözleşmeler yapmak, yapılmış sözleşmeleri devralmak, yap-işlet-devret usulü ile yapılacak yatırımların işletmeciliğini yapmak veya yaptırmak. 14- Şirket, her nevi inşaat ve taahhüt işleri, her nevi inşaat, araç gereç malzeme makinelerinin, elektrik, elektronik, elektro mekanik, araç gereç ve bunların aksam ve yedek parçalarının ve yapımlarında kullanılan mamul, yan mamul ve ham maddelerin ve üretim araçlarının imali ve ticaretini yapmak. 15- Her türlü demir, profil demir, sac, çimento, kereste ve her nevi hırdavat ve elektrik malzemesi ile inşaat konusuna giren bilumum madde ve malzemelerin makine ve demirbaşların ithalini, ihracını, toptan ve perakende dahili ticaretini yapmak. 16- Şirket konusu ile ilgili olarak, güneş, rüzgar, jeotermal gibi doğal enerji kaynaklarından yararlanılarak sıcak, su, hava, ısıtma ve soğutma, mekanik iş ve enerji üreten makine ve cihazların ithalini, ihracını yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende dahili ticaretini yapmak. 17- Her türlü çocuk parkları ile gerek insanların ve gerekse hayvanların sanatsal ve sportif faaliyetlerinin sergileneceği alan ve salonlar kurarak bunları işletmek ve inşa etmek. 18- Şirket inşaat konusuna giren bilumum inşaat malzemelerinin, iş makineleri ve cihaz, nakil vasıtalarının bunlara ait tüm yedek parça aksam ve aksesuarların ve inşaatlarda kullanılan cihaz, alet ve edevatların ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak. 19- Şirket kendi konuları için nakliye ve yük taşıma ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul C1 N:2B/344 ATAŞEHİR