Nisan ayında hangi vergiler ödenecek?

Nisan ayında hangi vergiler ödenecek?

Hangi ayda hangi vergilerin ödeneceğine ilişkin açıklamalar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Buna göre Nisan ayında hangi vergiler ödenecek? Hangi beyannameler verilecek? İşte Nisan ayı vergi takvimi...


Nisan ayında hangi vergiler ödenecek?

Hangi ayda hangi vergilerin ödeneceğine ilişkin açıklamalar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Nisan 2014 vergi takvimine göre bu ay Kurumlar Vergisi Beyannamesi veriliyor. Verilecek diğer beyannameler ve ödenecek vergiler şu şekilde sıralanıyor:


Ayİlk TarihSon TarihKonu

01/04/201409/04/201416-31 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/04/201410/04/201416-31 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/201415/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/201415/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/201415/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/201415/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/201415/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/201415/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

01/04/201421/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/201421/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/201421/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/201421/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

01/04/201421/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/201421/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/04/201424/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/04/201424/04/2014Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 

01/04/201424/04/2014Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/04/201424/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

01/04/201424/04/2014Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

01/04/201424/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

01/04/201425/04/20142013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

 

16/04/201425/04/20141-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

16/04/201425/04/20141-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/04/201425/04/2014Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

 

01/04/201425/04/2014Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

 

01/04/201428/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/04/201428/04/2014Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 

01/04/201428/04/2014Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/04/201428/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/04/201428/04/2014Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/04/201428/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

01/04/201430/04/20142013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi

 

01/04/201430/04/20142013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi

 

01/04/201430/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

01/04/201430/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

01/04/201430/04/2014Mart 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/03/201402/06/20142014 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

 

01/03/201402/06/20142014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

 

01/04/201402/06/20142014 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)

 

01/04/201402/06/20142013 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)Vergi takvimi Mart 2014!