Nurol GYO'nun çıkarılmış sermayesi 310.2 milyon TL'ye artırıldı!

Nurol GYO'nun çıkarılmış sermayesi 310.2 milyon TL'ye artırıldı!

Nurol GYO 295 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, toplam satış tutarı 190 milyon TL olacak şekilde, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere 15 milyon 200 bin TL artırılarak 310 milyon 200 bin TL'ye çıkarılmasına karar verildi. 


Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) tahsisli sermaye artışı kapsamında alınan Yönetim Kurulu kararı hakkında açıklama yaptı.

Nurol GYO'nun 400 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 295 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 190 milyon TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("Borsa") 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ("TSP Prosedürü") çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılması, artırılan sermaye tutarını temsil edecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş.'ye ("Nurol Holding") Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılması ve bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması taleplerini değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), talebimizin olumlu karşılanmasına ve TSP Prosedürü çerçevesinde sermaye artırımına konu bir adet payın satış fiyatının hesaplanabilmesi için şirket tarafından Borsa'ya başvuruda bulunularak, satış fiyatının nominal değerden ve baz fiyata yüzde 10 oranında iskonto uygulanması suretiyle bulunan pay fiyatından aşağı olmamak üzere belirlenmesinin ardından, kesinleştirilmiş nominal ihraç tutarının yer aldığı, sermaye artırımına ilişkin olarak alınacak yeni bir yönetim kurulu kararının örneği ile bu kapsamda hazırlanmış ihraç belgesinin SPK'ya iletilmesini müteakip ihraç belgesinin onaylanarak şirkete teslim edilmesine karar verildi. Şirkete Sermaye artırımına konu payların satış fiyatının 12,50 TL olarak belirlenmesine, şirketin 400 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 295 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 190 milyon TL olacak şekilde, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere 15 milyon 200 bin TL artırılarak 310 milyon 200 bin TL'ye çıkarılmasına, iş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek B grubu payların imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına, tahsisli olarak artırılacak 15 milyon 200 bin TL nominal değerdeki payların, tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding'e Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla yeniden düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına, karar verildi. 

Nurol GYO'nun KAP açıklaması:
12/02/2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin 400.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 295.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 190.000.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("Borsa") 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ("TSP Prosedürü") çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılması, artırılan sermaye tutarını temsil edecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş.'ye ("Nurol Holding") Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılması ve bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması taleplerini değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), talebimizin olumlu karşılanmasına ve TSP Prosedürü çerçevesinde sermaye artırımına konu bir adet payın satış fiyatının hesaplanabilmesi için Şirketimiz tarafından Borsa'ya başvuruda bulunularak, satış fiyatının nominal değerden ve baz fiyata %10 oranında iskonto uygulanması suretiyle bulunan pay fiyatından aşağı olmamak üzere belirlenmesinin ardından, kesinleştirilmiş nominal ihraç tutarının yer aldığı, sermaye artırımına ilişkin olarak alınacak yeni bir yönetim kurulu kararının örneği ile bu kapsamda hazırlanmış ihraç belgesinin SPK'ya iletilmesini müteakip ihraç belgesinin onaylanarak Şirkete teslim edilmesine karar vermiştir. 
  
SPK'nın söz konusu kararı çerçevesinde, Şirketimizin 22/02/2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;

1) Sermaye artırımına konu payların satış fiyatının 12,50-TL olarak belirlenmesine,

2) Şirketimizin 400.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 295.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 190.000.000 TL olacak şekilde, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere 15.200.000-TL artırılarak 310.200.000-TL'ye çıkarılmasına,

3) İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek B grubu payların imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına,

4) Tahsisli olarak artırılacak 15.200.000-TL nominal değerdeki payların, tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding'e Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına,

5) Bu amaçla yeniden düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına, karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.