Nüsa Uğur: Gayrimenkul sektörü 2012'de titiz davranmalı!

Nüsa Uğur: Gayrimenkul sektörü 2012'de titiz davranmalı!Gayrimenkul ve inşaat sektörleri için 2012 yılı içinde üretilecek gayrimenkullerin tüketicilere ulaşması sürecinin plan ve projeleriyle birlikte titiz bir şekilde yürütülmesi gerekliliği ortada


GYODER'in gayrimenkul sektör raporu 2011 yılı içinde konut satın alma eğilimlerinin gerilediğini gösteriyor. Konut fiyatları ve kiraları 2007 yılı seviyesinin altına seyretmesine rağmen ortaya çıkan bu gerileme önemli bir işaret olarak algılanmalı sektör temsilcileri tarafından.

İyi haber ise büyük şehirler dışında konut talebinin çok fazla olması. Tabii kentsel dönüşüm projelerinin ciddi bir motivasyon sağlayacağı gerçeğini de gözardı edemeyiz.

Ama sonuçta 2012 konut üreticilerinin yatırımlarında belli oranlarda risk alacakları bir yıl olacak. Arz ve talep dengesinin korunmasında, hem sektör hem de Türkiye açısından risk analizlerinin daha güçlü ve sıkı biçimde yapılmasında fayda var.

Risk analizi ülkemizde son 10 yıldır etkili olarak kullanılıyor. şžimdiye dek fiyata yüksek risk primi ekleyerek her türlü olası sonucun hesaba katıldığı şžemsiye Yöntemi, nasıl olsa her şey yolunda gider tarzındaki Devekuşu Yöntemi, Sezgisel Yaklaşım ve kaba kontrole dayalı, zorlayıcı yöntem geçerliydi. Bu saydığımız yaklaşımların tamamı ya da her birini uygulayarak firmaların ayakta kalabilmesi artık zor. Risk Analizi'nin amacı öncelikle riski ortaya çıkarmak ve tanımlamak.

Risk, ancak bu yapıldıktan sonra risk olmaktan çıkar ve artık bir Risk Yönetimi problemine dönüşür. Geriye de mevcut riskleri yönetmek kalır.

Günümüz konjonktüründe belli başlı risk faktörlerini maliyet bütçesi, bütçenin öngörüsü ve tahmini, verilen tekliflerin sınırlarının dışına taşılması, yapılan işin müşterinin bütçesinin izin verdiği sınırlar içinde tamamlanamaması olarak açıklamak mümkün.

Bunun için bazı temel kuralları hatırlatmakta fayda var:  

a) Az için çoğu riske atmayın  

b) Her zaman daha ilerisini planlayın

c) Beklenmedik durumlar için alternatif seçenekleriniz olsun

d) Bütçenizin elverdiğinden fazlasını riske atmayın

e) Riskin hem kontrol edilen hem de edilemeyen kısmını hesaba katın.

Evet, sektörü görece zorlu bir yıl bekliyor ama ekonominin lokomotifi yine onlar olacak.  

 Dilan Koşu/ Sarıyer Apartmanda en üst katta oturuyoruz, çatıda bazı sorunlar var. Birkaç komşumuz 'Bu sizin probleminiz' diyor. çatının bakım ve tadilatına diğer kat malikleri katılmak zorunda değil mi  

Kat mülkiyeti yasasına göre çatılar, bacalar, yağmur olukları ve yangın emniyet merdivenleri ortak yerler arasındadır. Yani ortak kullanma, korunma veya faydalanma için zorunlu olan yerler Ortak yer konusuna girer ve yasada ayrıntılı bir şekilde ortak yerlerin ne olduğu belirtilmiştir. Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarÜ® durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Sorun giderilemiyorsa dava açma hakkınız var. Mahkemece çatıdaki sorunun ana yapıya, bağımsız bir bölüme ya da bölümlere zarar verdiği tespit edildiği takdirde onarım ve güçlendirme çalışması artık kat maliklerinin rızası aranmadan yapılır. Bu durumda kat maliklerinin arsa payları oranında harcamalara katılmaları gerekir.  

 Zeynel Atık/İstanbul Herhangi bir yola cephesi olmayan arsaya bina yapılabilir mi  

Yola cephesi olmayan parsele bina yapılamaz. İmar planı olan bir alanda, imar uygulaması yapılmadan inşaat ruhsatı da düzenlenemez. İmar kanunu ve yönetmeliklere göre yapılacak ifraz işlemlerinden sonra elde edilecek parsellerin bir yola cephesinin bulunması zorunludur. Parselde terk suretiyle yol oluşturulamaz, çıkmaz sokaklara cepheli olan parseller ifraz edilemez ve ifraz suretiyle çıkmaz sokak oluşturulamaz.  

Sabah Emlak/ Nüsa Uğur