Odaş Elektrik yüzde 17,8 hissesini BB Enerji'ye devretti!

Odaş Elektrik yüzde 17,8 hissesini BB Enerji'ye devretti! Odaş Elektrik yüzde 17,8 hissesini BB Enerji'ye devretti!

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş, şirket sermayesinin yüzde 17,86'sına denk gelen toplan 7 milyon 500 bin adet B Grubu halka açık olmayan hissesini BB Enerji'ye devrettiğini bildirdi...
Odaş Elektrik tarafından yapılan açıklama şöyle:


Şirketimiz ana ortaklarından Burak Altay, A. Bahattin Özal ve Korkut Özal ile tamamına Burak Altay'ın sahip olduğu BB Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("BB Enerji") arasında ayrı ayrı yapılan hisse devir sözleşmesi ile, tamamı Şirketimizin B Grubu halka açık olmayan hisselerinden olmak üzere Burak Altay'a ait 1.500.000 adet, A. Bahattin Özal'a ait 1.500.000 adet ve Korkut Özal'a ait 4.500.000 adet olmak üzere, Şirketimiz sermayesinin %17,86'sına denk gelen toplam 7.500.000 adet B Grubu halka açık olmayan hisse BB Enerji'ye devredilmiştir. 


Halka arza ilişkin izahnamemizin 9.33 no.lu maddesinde yer verdiğimiz ve 21.05.2014 tarihinde dolacak olan tüm şirket ortaklarının 365 günlük satmama taahhüdü, hisseleri devralan BB Enerji tarafından da taahhüt edilmiştir. 


Sözkonusu devir sebebiyle Şirketimizin dolaşımdaki pay adedinde, halka açıklık oranında, Yönetim Kurulu yapısında ve yönetiminde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. A. Bahattin Özal Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Burak Altay da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Devir öncesindeki ve sonrasında oluşan yeni ortaklık yapısına ekte yer verilmiştir. Hisse devirlerine ilişkin tescil işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyu bilgilendirilecektir. 


Dosya için tıklayın