Ödemesini yapmayan kiracıya en az kaç gün süre verilmeli?

Ödemesini yapmayan kiracıya en az kaç gün süre verilmeli? Ödemesini yapmayan kiracıya en az kaç gün süre verilmeli?

Ev sahibinin ödemesini geciktiren kiracının kontratını feshetme hakkı bulunuyor. Ancak bunu yapmadan önce kiracıya belli bir süre tanınması gerekiyor. Peki kirasını ödemeyen kiracıya yasaya göre ne kadar süre tanınıyor?Kiracıların ödemek zorunda oldukları borçlarını geciktirmeleri durumunda kanuna göre kendilerine mal sahibinin belli bir süre tanıması gerekiyor. 

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu süre Borçlar Kanunu tarafından belirlenmiş olup aşılması durumunda mal sahibine kontratı feshetme hakkı bulunuyor.

 MAL SAHİBİ KİRACIYA EN AZ KAÇ GÜN SÜRE VERMELİDİR?

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmesi halinde, sözleşmeyi fesh etmek isteyebilir. 

Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gün olarak belirlendi. Bu sürede kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarih itibariyle izleyen günden itibaren işlemeye başlıyor.