Kirasını ödeyemeyen kiracıya ev sahibi kaç gün süre vermeli?

Kirasını ödeyemeyen kiracıya ev sahibi kaç gün süre vermeli?


Kiracı ve ev sahiplerinin merak ettiği konular arasında yer alan kira ödenememesi halindeki durumlar internette cevap arayan sorular arasında yer alıyor. Peki kiracının kirasını ödeyemediği durumlarda ev sahibi kiracısına kaç gün süre vermelidir?


Borçlar Kanunu kapsamında kiracıların sorumlulukları yeniden düzenleniyor. Buna göre kiracının ödemesini düzenli olarak yapmasını gerekiyor. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; mal sahibinin ödemesini geciktiren kiracı için sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

Mal sahibi kiracıya en az kaç gün süre vermelidir?

Kiracı, kiralananın tesliminin ardında muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini belirtebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gün olmak zorundadır. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işleyebilir.

Yasalar kiracıyı koruyor: Tahliye için gerekli nedenler

Kiracıyı koruyan yasalara göre kiracının evden çıkarılması için ev sahibinin “Çık.” demesi yeterli olmuyor. Kiracının evden çıkması mal sahibinin yasalarda bulunan tahliye nedenlerinden bir gerekçe sunma şartı aranıyor. Bu gerekçeler; kiracının kirayı ödememesi durumunda icra takibi, gayrimenkul tadilatı, ev sahibinin eve ihtiyaç duyması, evin el değiştirmesi gibi nedenler olarak gösteriliyor. Kira kontratında bulunan tarihlerde kira ödenmediği vb. durumlarda ev sahibi ihtarda bulunabiliyor. Bir kira yılında iki haklı ihtar alan kiracı tahliye edilebiliyor. Buna göre imzalanan kira kontratının dolması sonucunda da gereksiz yer işgali nedeniyle ötürü kiracıyı tahliye edilebiliyor.

İhtarnameyle süre veriliyor: Tahliye taahhüdü vermiş kiracı için resmi uyarı

Belirtilen gerekçelerden en az biri bulunuyorsa, sözleşme süresi sona ermese bile kiracının yasal olarak evden çıkmaması için hiçbir neden kalmıyor. Kira sözleşmesinde tahliye taahhüdü olsa bile kiracı ile ev sahibi arasında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyor. Bu durumlarda ilk aşama yasal yollara başvuruluyor. Öncelikli olarak gerekli belgeler eşliğinden noter onaylı bir ihtarname ile kiracıya tahliye için süre veriliyor. Noterden gelen bu ihtarnameyle kiracıya durumun ciddiyeti de sunuluyor. Bu süre, durumlara göre değişebiliyor. Kiracı adına çıkan ihtarnamede, sözleşmenin feshedildiğini duyuran resmi bir uyarı niteliğine sahio. İhtarnamenin kiracıya, tahliye verilen tarihten bir ay önce kadar ulaştırılması gerekiyor. Verilen tarihe rağmen evi boşaltmayan kiracıya tahliye davası açılarak “tahliye kararı” çıkartılabiliyor.

Devreye mahkeme giriyor: Gerekçelere rağmen kiracı evden çıkmazsa

İhtarname sonrasında açıklanan süreye rağmen kiracı evden çıkmazsa bu durumda devreye mahkeme giriyor. Mal sahibi, kiracıya “tahliye davası” açabiliyor. Tahliye davası, kiraya veren kişiden kaynaklanan nedenler ve kiracı nedeniyle yaşanan sebepler şeklinde ki farklı başlıkla açılıyor. Kira sözleşmesinin bitmesine rağmen evden çıkmayan kiracılara direkt dava açılırken tahliye taahhüdü imzalayıp olası durumda evden çıkmayan kiracılar için ilk yol, ihtarname süreci oluyor. Açılan davada şartlar yeniden incelenerek durumun tahliye için uygun olup olmadığına bakılıyor. Dava sonucunda eğer sözleşme hâlâ devam ediyorsa feshediliyor ve resmî olarak tahliye kararı çıkartılıyor. Sözleşmenin zaten bittiği davalarda direkt olarak evi boşalrmasına karar veriliyor.

Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkarsam ne olur?

Kira sözleşmesi hazırlarken nelere dikkat edilmeli?