ODTÜ mimar akademik personel arıyor!

ODTÜ mimar akademik personel arıyor!Orta Doğu Teknik Üniversitesi  ve çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli okullarda istihdam edilmek üzere öğretim elemanı alacak. ODTÜ Mimarlık Fakültesi: şžehir ve Bölge Planlama ile mimarlık (2 profesör, 1doçent) akademik personel alaca


ODTÜ 'nün duyurusu, Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında, çOMÜ 'nun duyurusu
ise bugünkü çeşitli gazetelerde yayımlandı.

Resmi Gazete 'deki duyuruya göre ODTÜ 13 profesör, 6 doçent, 1 yardımcı
doçent alacak. Profesör ve doçentler daimi statüye göre görev yapacaklar.
Üniversitede İngilizce eğitim yapıldığından adaylarda eğitim, araştırma
yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri şartı aranacak.
Adaylarda, yapılacak sınavlardan, minimum KPDS/ÜDS 'den 85, TOEFL-IBT 'den
102, TOEFL-PBT ve TWE 'den 610 ve 5, IELTS 'den 7.5, ODTÜ YDYO-İYS 'den 80 puan
almaları istenecek.

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıl olduğu için bu
sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmeyecek.
Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS sınav sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca
İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılacak.
Adaylar müracaatlarını 15 gün içinde ODTÜ 'ye şahsen yapacaklar. Posta ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar şunlar:
'Fen Edebiyat Fakültesi: Uygulamalı matematik (1 yardımcı doçent)
Mimarlık Fakültesi: şžehir ve Bölge Planlama ile mimarlık (2 profesör, 1
doçent)

Mühendislik Fakültesi: Elektrik, inşaat, bilgisayar ve makine
mühendisliği (9 profesör, 2 doçent)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Uluslararası İlişkiler, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi (3 doçent)
Enformatik Enstitüsü: Bilişsel Bilimler ABD (2 profesör)'

çOMÜ

çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü (çOMÜ) 12 profesör, 27
doçent ve 26 yardımcı doçent alacak.
Profesör ve doçent kadroları daimi statüde olacak.
Adaylar başvurularını 15 gün içinde çOMÜ 'ye şahsen yapacaklar. Posta ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Bir aday sadece 1 kadroya müracaat
edebilecek.

Profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin görev yapacağı okullar şunlar:
'Fen Edebiyat Fakültesi: Arkeoloji, biyoloji, fizik, kimya, felsefe,
matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Uzay Bilimleri ve Teknolojisi, Batı Dilleri ve
Edebiyatı, Sanat Tarihi, Sosyoloji (4 profesör, 8 doçent, 9 yardımcı doçent),
Eğitim Fakültesi: Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Eğitim Bilimleri,
İlköğretim, Ortaöğretim Sosyal Eğitimi, Türkçe Eğitimi (1 doçent, 8 yardımcı
doçent),

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İşletme, Maliye, İktisat, Kamu
Yönetimi (3 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent),
Mühendislik Mimarlık Fakültesi: Endüstri, İnşaat, jeoloji ve bilgisayar
mühendisliği ile çevre teknolojileri (1 profesör, 5 doçent, 1 yardımcı doçent),
Su Ürünleri Fakültesi: Su Ürünleri Temel Bilimleri (1 doçent),
Ziraat Fakültesi: Tarım Makinaları, Tarımsal Biyoteknoloji, Zootekni,
Bahçe Bitkileri, Peyzaj Mimarlığı, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Yapılar ve Sulama (1
profesör, 4 doçent, 3 yardımcı doçent)

Güzel Sanatlar Fakültesi:Sahne ve Görüntü Sanatları (1 doçent)
Tıp Fakültesi: Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri (3 profesör, 5 doçent, 2
yardımcı doçent)
çanakkale Meslek Yüksekokulu: Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri (1
doçent)
Sağlık Yüksek Okulu: Hemşirelik (1 yardımcı doçent)'
AA