ÖİB İstanbul ve Tekirdağ'daki gayrimenkullerin süresini uzattı!

ÖİB İstanbul ve Tekirdağ'daki gayrimenkullerin süresini uzattı! ÖİB İstanbul ve Tekirdağ'daki gayrimenkullerin süresini uzattı!

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Tekirdağ Şarköy ve İstanbul Kartal'daki gayrimenkullerin  özelleştirme ihaleleri için son teklif verme tarihi uzattı..

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 16 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın ve İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi 2796 ada, 366 parselde kayıtlı taşınmazın özelleştirme ihaleleri için son teklif verme tarihi 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar uzatıldı.


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

05.04.2018 tarihli ve 30382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve İdaremizce ihale ilanına çıkılan;

Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 16 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın ve İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi 2796 ada, 366 parselde kayıtlı taşınmazın özelleştirme ihaleleri için son teklif verme tarihi 10.05.2018 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 10.05.2018 Perşembe günü, saat 17.00'ye kadar İdare'nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare'ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.


ÖİB 8 ildeki 33 gayrimenkulü özelleştiriyor!