ÖİB, İstinye'deki arsalarını tekrar ihaleye çıkarıyor! Son teklif tarihi 13 Mayıs!

ÖİB, İstinye'deki arsalarını tekrar ihaleye çıkarıyor! Son teklif tarihi 13 Mayıs! ÖİB, İstinye'deki arsalarını tekrar ihaleye çıkarıyor! Son teklif tarihi 13 Mayıs!

ÖİB, İstinye'de daha önceden ihaleye çıkardığı 6 parseli tekrar ihaleye çıkarmaya hazırlanıyor. Son teklif tarihi 13 Mayıs olarak belirlenen arsalar için geçici teminat bedeli bu kez 25 milyon TL olarak belirlendi...

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB); Sarıyer İstinye'deki Boğaziçi alanında imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına ve plan kısıtlamaları 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu tabi olan ve  İstinye Turizm Merkezi Koruma Amaçlı Uygulama Planı sınırları içerisinde yer alan ve toplam 158.497,62 metrekare yüzölçümlü taşınmazların 76.007 metrekaresi mevcut plan içerisinde Turizm Tesis Alanı (E:1.00, Hmaks: 9.50 m.) kullanımında bulunan ve aşağıda detayları belirtilen; 6 arsayı özelleştirecek. 


haberin videosu


1. Arsa: 380 ada, 38 no.lu parseldeki 27.795,00 metrekare yüzölçümlü (Geri Görünüm Bölgesi: ~8.434 metrekaresi park alanı, ~6.143 metrekaresi turizm tesis alanı, ~5.645 metrekaresi eğitim tesis alanı, ~5.767 metrekaresi yol alanı, ~1.046 metrekaresi çocuk bahçesi alanı, ~425 metrekaresi kreş alanı ve ~335 metrekaresi konut alanı)


2. Arsa: 380 ada, 17 no.lu parseldeki 18.166,00 metrekare yüzölçümlü (Geri Görünüm Bölgesi: ~7.483 metrekaresi turizm tesis alanı, ~8.429 metrekaresi park alanı, ~435 metrekaresi konut alanı ve ~1.819 metrekaresi yol alanı),


3. Arsa:  380 ada, 18 no.lu parseldeki 15.485,00 metrekare (Geri Görünüm Bölgesi: ~14.232 metrekaresi turizm tesis alanı, ~117 metrekaresi park alanı ve ~1.136 metrekaresi yol alanı),


4. Arsa: 360 ada, 3 no.lu parseldeki 53.546,00 metrekare yüzölçümlü (Ön Görünüm Bölgesi: ~19.577 metrekaresi park alanı, Geri Görünüm Bölgesi: ~32.178  metrekaresi turizm tesis alanı ve ~1.791 metrekaresi yol alanı),


5. Arsa: 360 ada, 64 no.lu parseldeki 27.980,00 metrekare yüzölçümlü (Ön Görünüm Bölgesi: 27.980  metrekaresi park alanı),


6. Arsa: 1352 ada, 7 no.lu parseldeki 15.525,62 metrekare yüzölçümlü (Ön Görünüm Bölgesi: ~221  metrekaresi yeşil alan, Geri Görünüm Bölgesi: ~15.304,62 metrekaresi turizm tesis alanı)imarlı gayrimenkullerin bir bütün halinde satışı.


Geçici teminat tutarı 25 milyon TL ve ihale şartname bedeli 25 bin TL olan ihale için son teklif verme tarihi 13 Mayıs 2014 olarak belirlendi. 


Sarıyer İstinye arsaları hakkında: 


Daha önceden de Hazine’ye ait olan arsalarla ilgili ihalede Emlak Konut talip olmuştu. 6 parsel için daha önceden geçici teminat bedeli 50 milyon lira ve arsanın şartname bedeli ise 50 bin TL olarak belirlenmişti. 


26 Şubat'ta açık arttırması düzenlenen arsalar için Emlak Konut GYO ve Fırat Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret katılmıştı. Ancak iki firma da 1 milyar 451 milyon lira olarak belirlenen başlangıç fiyatını yüksek bularak ihaleden geri çekilmişti. 


Söz konusu arsalarda turizm tesisi, konut projesi, eğitim alanları, kreş alanları, ticari projeler ve otel yapılabilinir. Emsal değeri 1 olan arsalar; İstanbul Boğazı ve İstinye Koyu manzarasına sahip...


Arsaların çevresinde İstinye Kadir Has Villaları Sitesi, Uluslararası Binicilik Merkezi, Abdullah Efendi Sitesi, Emirgan Korusu, İstinye Koyu, Sarıyer Emniyet Müdürlüğü, Qent istinye Projesi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Enka Okulları ve İstinye Park AVM ve Residence yer alıyor. 


Poligon Tepeüstü’nün karşısında yer alan ve Sabancı At Çiftliği'ne de komşu olan arazi, Reşitpaşa’daki borsa binasının içinde bulunduğu arazi ile Şahintepesi'ni kapsıyor. İhale hakkında detaylar:


1 - İhale, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye katılabilmek için gayrimenkullerin İhale Şartnamesi alınması ve teklifin Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş /  Ankara  adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

3 - İhale bedeli peşin ödenecektir.

4 - Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedeli, İdarenin;

- Halkbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06

- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinin TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38

- Vakıfbank Ankara Merkez Şubesinin TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ismi ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7 - Ayrıca; (312) 585 83 20 numaralı telefondan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.


Kübra GENÇ/Emlakkulisi.com