ÖİB İzmir Aliağa'daki gayrimenkul satışını onayladı!

ÖİB İzmir Aliağa'daki gayrimenkul satışını onayladı! ÖİB İzmir Aliağa'daki gayrimenkul satışını onayladı!

İzmir Aliağa ilçesi Aliağa mahallesinde yer alan 39 bin 862 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satışı  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar kapsamında onaylandı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kararı kapsamında  İzmir Aliağa ilçesi Aliağa mahallesinde yer alan 39 bin 862 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satışı onaylandı.

Karar Sayısı: 1462
Mülkiyeti Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)'ye ait  İzmir  ili, Aliağa ilçesi, Aliağa Mahallesi 872 ada, 4 parselde yer alan 39.862,35 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile su isale hattının geçtiği; 2043, 851, 852, 864, 865 parsellerdeki EÜAŞ adına tescilli olan irtifak haklan ve EÜAŞ adma tapu tescil işlemleri devam eden 853, 854, 855, 858, 859, 860, 861, 866 parsellerdeki irtifak haklanma özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

İzmir ili, Aliağa ilçesi, Aliağa Mahallesi 872 ada, 4 parselde yer alan taşınmazın satış yöntemiyle, irtifak haklanmn ise irtifak hakkının devri ve/veya işletme hakkının devri ve/veya kullanım hakkının devri suretiyle özelleştirilmesine,

Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2021 tarihine kadar tamamlanmasına,

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.