ÖİB'den 9 ilde satılık gayrimenkul!

ÖİB'den 9 ilde satılık gayrimenkul!Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Balıkesir, Hatay, Kars, Mersin, Muğla, Van, Batman, İzmir ve Yalova'daki çeşitli taşınmazların satışı için ihaleler düzenleyecek.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 9 ildeki muhtelif taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek. 


Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Balıkesir, Hatay, Kars, Mersin, Muğla, Van, Batman,  İzmir  ve Yalova'daki çeşitli taşınmazların satışı için ihaleler düzenlenecek. 


İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ancak ihale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek. Katılımcılar, ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilecek. 


Balıkesir, Hatay, Kars, Mersin, Muğla ve Van'daki taşınmazlar için 9 Eylül, Batman, İzmir ve Yalova'daki taşınmazlar için ise 29 Eylül'e kadar teklif verilebilecek. Teklifler, İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/Ankara adresine son teklif verme günü saat 17.00'a kadar elden teslim edilecek. 


AA